National Health Services (NHS)

Het Verenigd Koninkrijk maakt gebruik van de eProcurement Strategy. Hierin staat dat alle producten en diensten die aan een NHS trust (gezondheidscentrum) in het Verenigd Koninkrijk worden geleverd aan GS1 standaarden moeten voldoen. Het doel is het verbeteren van de patiëntveiligheid. De eisen zijn in lijn met andere wetgevingen zoals de MDR, IVDR en FMD.

Als fabrikant aan de eisen van de NHS voldoen:

De NHS wil dat elke patiënt, zorgverlener, locatie en elk product (medische hulpmiddelen en geneesmiddelen) op unieke wijze worden geïdentificeerd.

GS1 is de geaccrediteerde partij voor het uitgeven van unieke identificatienummers en barcodes. Via de datapool die aangesloten is op het wereldwijde GDSN netwerk is het delen van artikelgegevens mogelijk.

  1. Bestel een GS1 codepakket om artikelen en locaties te coderen. 
  2. Ken (GS1 locatiecodes/GLN's) toe aan de organisatie en bedrijfssystemen.
  3. Wijs UDI's toe aan elke versie of ieder model van het medisch hulpmiddel of geneesmiddel. 
  4. Plaats een symbool op producten. Gebruik hiervoor een GS1 DataMatrix of barcode GS1-128.
  5. Neem een abonnement op de datapool GS1 Data Source voor het delen van artikelgegevens.
  6. Bepaal welke aanpassingen er in interne processen nodig zijn.
  7. Implementeer elektronische bestellingen en facturen met behulp van de PEPPOL-standaard.
  8. Voer de artikelgegevens in GS1 Data Source in en publiceer deze naar de NHS. 

Legislation update GOV.UK