GS1 Data Link

Etiketinformatie uit GS1 Data Source

De (etiket)data uit GS1 Data Source is ook beschikbaar voor 'derde' partijen. Je kunt via GS1 Data Link gebruikmaken van up-to-date etiketdata via een directe verbinding.

Directe verbinding

Via een API krijg je een directe verbinding met de GS1 datapool om etiketinformatie in je eigen systeem te krijgen. 

Productinformatie beter gebruiken

Op deze manier leveranciers hun klanten én andere partijen van productinformatie voorzien zonder dat ze direct aan die partijen hoeven te publiceren.

Voorwaarden

Voor het gebruik van deze data gelden specifieke voorwaarden, bijvoorbeeld over het up-to-date houden van data.

Om welke informatie gaat het?

Het gaat om etiketinformatie velden (plus aanvullende velden voor identificatie) van consumenteneenheden. Het is data van bij GS1 aangesloten leveranciers en merkeigenaren, uitgezonderd data van bedrijven die opt-out voor een specifieke partij hebben aangevraagd en data van huismerken.

Hoe werkt het?

  • Als een nieuwe partij over data via GS1 Data Link wil beschikken en aan alle voorwaarden voldoet, dan informeert GS1 haar deelnemers. We leggen daarbij uit waarvoor deze partij de data wil gebruiken.
  • Als leveranciers niet willen dat hun data wordt gebruikt, dan kunnen ze een opt-out voor het gebruik van data door die betreffende partij aanzetten. Het is altijd mogelijk de keuze later aan te passen.
  • Als een leverancier dit niet doet, dan stellen wij de data beschikbaar.
  • GS1 kan de etiketinformatie die is gepubliceerd aan GS1 Nederland beschikbaar stellen aan derden via een directe verbinding. Data hoeft dan niet direct aan hen gepubliceerd te worden.

 

Partijen die deze data willen gebruiken, moeten altijd voldoen aan voorwaarden die met de sector zijn afgesproken over gebruik, actualiseren, beveiliging en aansprakelijkheid. Dit leggen we vast in een licentieovereenkomst.
Derde partijen krijgen pas toegang tot de GS1 data na betaling en ondertekening van de licentieovereenkomst.
GS1 controleert initieel en periodiek op de juistheid van het gebruik van data in de toepassing.

Omzetgebaseerde tarieven

Onze organisatie wordt gedragen door de bedrijven. Om de kosten evenredig te verdelen, betalen grote bedrijven meer dan kleine. Onze tarieven zijn daarom ingedeeld in omzetcategorieën, want ze zijn gebaseerd op de hoogte van de jaarlijkse omzet van de onderneming.

  Totaalomzet per jaar Jaarlijkse bijdrage
Commercieel bedrijf € 0 - € 5 miljoen €   2.373,-
Commercieel bedrijf € 5 miljoen - € 1 miljard € 11.857,-
Commercieel bedrijf > € 1 miljard € 17.783,-

 

Kosten worden jaarlijks in rekening gebracht, bedragen zijn exclusief BTW.