Samenwerken met bedrijven

GS1 Nederland: voor en door bedrijven 

We ontwikkelen en onderhouden producten en services samen met vertegenwoordigers fabrikanten, retailers, zorginstellingen, groothandels, logistiek dienstverleners en implementatiepartners.  

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit directieleden van een aantal bij ons aangesloten bedrijven. Zij bepalen we hoe we de juiste koers kunnen varen om bedrijven te helpen efficiënter te werken én invulling te geven aan maatschappelijke thema's met GS1 oplossingen. 

Vertegenwoordiging vanuit sectoren

Om zeker te zijn dat wat GS1 doet aansluit bij de behoefte van bedrijven is iedere sector vertegenwoordigd in een business council. Daarin zitten managers en directieleden op het gebied van commercie, supply chain en datamanagement.

Daarnaast zijn per sector stuur- en werkgroepen actief met professionals van fabrikanten en retailers die zich bezighouden met de concrete toepassing van GS1 standaarden en oplossingen.

 

 

X