Samenwerken met bedrijven

GS1 Nederland: voor en door bedrijven 

We ontwikkelen en onderhouden producten en services samen met vertegenwoordigers fabrikanten, retailers, zorginstellingen, groothandels, logistiek dienstverleners en implementatiepartners.  

Raad van Toezicht 

De Raad houdt toezicht op de financiële gezondheid, risicobeheersing, uitvoering van de strategie en of de belangen van stakeholders voldoende zijn gewaarborgd door GS1. Ook dient de Raad van Toezicht als klankbord voor de directie en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies. 

Vertegenwoordiging vanuit sectoren

Om zeker te zijn dat wat GS1 doet aansluit bij de behoefte van bedrijven is iedere sector vertegenwoordigd in een council. Daarin zitten managers en directieleden op het gebied van commercie, supply chain en datamanagement.

Daarnaast zijn per sector stuur- en werkgroepen actief met professionals van fabrikanten en retailers die zich bezighouden met de concrete toepassing van GS1 standaarden en oplossingen.