GS1 Data Source Healthcare

Via GS1 Data Source (aangesloten op GDSN) delen leveranciers eenvoudig productdata met zorginstellingen, maar ook naar databases zoals het Landelijk Implantaten Register.

Hoe dat werkt? Bekijk de video.

Internationale standaard GDSN

GS1 Data Source is een gecertificeerde datapool in Nederland, aangesloten op het internationale Global Data Synchronisation Network (GDSN), de data-uitwisselingstandaard van GS1. Leveranciers kunnen in een datapool binnen het GDSN netwerk productinformatie laden, terwijl klanten (afnemers) eventueel via een andere datapool diezelfde productinformatie kunnen downloaden. GDSN werkt met gestandaardiseerde data. Alle informatie wordt op dezelfde manier ingevoerd, opgeslagen en gedeeld met afnemers. 

Welke data?

In de gezondheidszorg wordt gebruik gemaakt van het ECHO datamodel. Hierin vind je de artikelinformatie die per land en wetgeving wordt gevraagd, welke gegevens je in welk veld moet invoeren en welke artikelgegevens verplicht zijn.

Sinds 2023 is ook de uniforme dataset opgenomen in het datamodel. Afspraak met leveranciers, zorginstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen is dat gegevens van medische hulpmiddelen (inclusief documentatie CE, DoC en IFU) worden gedeeld via het GDSN. GS1 helpt hierbij.

Data delen

Als leverancier bepaal je zelf met wie je data deelt. Met één klik op de knop kun je al jouw klanten wereldwijd van artikelgegevens voorzien, voor verschillende doeleinden:

  • Besparing van tijd en kosten.
  • Voldoen aan wetgeving. 
  • Nieuwe producten snel en gemakkelijk op de markt brengen.
  • Data delen voor optimale logistieke processen.

Data afnemen

Als zorginstelling kun je de productdata van je leveranciers ontvangen via GS1 Data Source en gebruiken voor verschillende doeleinden:

  • Productdata makkelijk verwerken in interne systemen (ERP/EPD).
  • Voldoen aan wetgeving (zoals het LIR).
  • Altijd over actuele artikelgegevens beschikken voor de dagelijkse operatie: het logistieke proces, het gebruik bij de patiënt en voorraadbeheer. 

GS1 Data Care

Het optimalisatie programma GS1 Data Care gaat in april 2024 live.
Ziekenhuizen en leveranciers van medische hulpmiddelen sluiten hierop aan om gezamenlijk de productdata van medische hulpmiddelen te optimaliseren uit GDSN/ GS1 Data Source.
Meer informatie

Wie werken er allemaal met GS1 Data Source?

In Nederland zijn bijna alle ziekenhuizen, een aantal klinieken en vele Nederlandse leveranciers van medische hulpmiddelen aangesloten op GS1 Data Source. Buitenlandse leveranciers van medische hulpmiddelen maken gebruik van GDSN, deze productdata is dus ook via GS1 Data Source te ontvangen. Bekijk hier wie dat zijn.

Internationaal kan er via GDSN met de volgende landen productdata worden uitgewisseld door het gebruik van één datamodel: Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Spanje en Zwitserland.

GS1 Data Source wordt ook gebruikt voor diverse wetgevingen en kwaliteitsregisters: Landelijk Implantaten Register (LIR), Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), Nederlandse Hart Registratie (NHR), Database van Food and Drug Administration (FDA), Database van National Health Service (NHS).
Om ervoor te zorgen dat productdata uit GDSN gebruikt kan worden om naar EUDAMED te publiceren (de Europese database voor de Medical Device Regulation (MDR) en In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR), wordt er gekeken naar een automatische koppeling.

Aan de slag

Meld je aan en maak kennis met GS1.
Voor het gebruik van GS1 Data Source hebben we alle benodigde informatie voor je neergezet in de kennisbank. Over het datamodel, het invoeren en afnemen van productdata en webinars voor de beginners.