Verpakkingsinformatie

Minder grondstoffen gebruiken, meer verpakkingen inzamelen en recyclen

IMG Verpakkingen

Duurzaamheid en het verminderen en hergebruiken van verpakkingen zijn thema’s die actueler zijn dan ooit en zeer relevant voor alle bedrijven die producten/verpakkingen op de markt brengen of recyclen.

Er is niet alleen vanuit bedrijven de wens om duurzamer te worden, er is ook sprake van veel wetgeving voor en over verpakkingen. 

Welke data is nodig?

Verpakkingsinformatie wordt steeds belangrijker voor de verschillende partijen in de keten. Zij moeten steeds meer data opleveren en met elkaar delen.

Zo is voor verpakkingsproducenten de kwaliteit en herkomst van grondstoffen/recyclaat belangrijk, verpakkers, zorginstellingen en retailers willen weten wat de samenstelling van de verpakking is en de samenstelling op een ander detailniveau is weer van belang voor sorteerders en recyclers. Er ontstaat hierdoor steeds meer afhankelijkheid in de keten, die samenwerking meer dan ooit noodzakelijk maakt.

Bedrijven moeten over silo’s in de keten heen kijken en de daarbij horende datastroom steeds meer als integraal geheel zien. Zo kan iedereen:

  • Aantonen compliant te zijn met wet- en regelgeving (rapporteren)
  • Grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken
  • Kwaliteit van recyclaat verhogen
  • De consument informeren
  • Andere ketenpartijen informeren
IMG Verpakkingen

Eén datataal voor alle ketenpartners

Er is al veel data beschikbaar, maar vaak niet deelbaar met andere stakeholders in de keten (up stream/down stream). Daarom is er één datataal nodig voor iedereen in de keten. Open standaarden voor betrouwbare en efficiënte data helpen om op een eenduidige en interoperabele manier data vast te leggen en te delen en zijn cruciaal voor het realiseren van circulaire ketens. De basis daarvoor is identificatie van verpakkingen met een GTIN, waardoor partijen in de keten op verschillende niveaus data kunnen delen. Zo is de data voor iedereen beschikbaar én te gebruiken.

De komende periode start GS1 samen met bedrijven pilots over hoe je hervulbare en herbruikbare verpakkingen kunt identificeren en over een tool waarmee je aangifte kunt doen bij Verpact.

Loek Boortman Voor Web

Loek Boortman

CTO bij GS1 Nederland

Wat kan GS1 betekenen?

GS1 faciliteert in het ontwikkelen van standaarden en kan helpen bij het gebruik daarvan. Belangrijk is dat er afspraken worden gemaakt over hoe ketenpartijen data willen ontvangen en over uniformiteit. De standaarden en de infrastructuur zijn er al, dus maak daar zoveel mogelijk gebruik van.

  • Identificatie: GS1 artikelcodes voor producten en verpakkingen zijn een unieke sleutel waardoor elke schakel in de keten toegang krijgt tot data over producten/locaties/gebeurtenissen.
  • Met behulp van gestandaardiseerde datamodellen kan informatie (productinformatie, certificaten, voorraden) eenduidig vastgelegd en gemakkelijk gedeeld worden met verschillende ketenpartners.
  • In datamodellen staan definities en regels voor het vastleggen van data en via de GS1 datapool (GS1 Data Source /GDSN) kun je masterdata, het soort en samenstelling van verpakkingen of certificaten van een product vastleggen en delen.
  • Met de GS1 artikelcode in een QR-code van GS1 kun je verschillende soorten informatie delen: de samenstelling van een product met een recycler of de producteigenschappen of herkomst met een consument.

Learning Expedition Verpakkingen

Het verminderen en hergebruiken van verpakkingen zijn thema’s die actueler zijn dan ooit. Maar welke data is nodig voor welk doel en welke rol kan standaardisatie hierin spelen? GS1 is een zogenaamde ‘Learning Expedition Verpakkingen’ gestart met verschillende partijen om kennisdelen en samenwerken in de verpakkingsketen te bevorderen op het gebied van data delen. Een mooie aanzet voor ons om verder te werken aan de inzet van identifiers en het vastleggen en delen van verpakkingsdata. Lees de uitkomsten hieronder.