Duurzaamheid - Circulaire Economie

Duurzaamheid

Eén datataal voor iedereen in de circulaire keten

Standaarden voor het delen en vastleggen van data zijn een bewezen en krachtige tool voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. Het gaat daarbij om data die door de hele keten heen consistent en bruikbaar moet zijn voor de verschillende gebruikers. Door het uniek identificeren van producten en locaties en het delen van informatie, faciliteert GS1 een transparante en circulaire supply chain. 

Voor de overgang van een lineaire naar een duurzame, circulaire economie verschuift de vraag van basisdata naar data voor de volledige traceerbaarheid van producten. Om de reis van een product door de keten te kunnen volgen en alle stakeholders van informatie te kunnen voorzien, is dus veel data nodig.

 

Eén datataal

Veel data is beschikbaar, maar vaak niet deelbaar met andere stakeholders in de keten (up stream/down stream). Daarom is er één datataal nodig voor iedereen in de keten: open internationaal bruikbare standaarden voor betrouwbare en efficiënte data. 

Samenwerken

Samenwerken is essentieel om afspraken te maken over welke data nodig is en hoe we die kunnen vastleggen, delen en gebruiken. GS1 brengt partijen samen om impact te bepalen, data uit verschillende bronnen te ontsluiten en pilots te starten. 

Internationaal en neutraal

GS1 is actief in 150 landen en helpt meer dan 2 miljoen bedrijven met open standaarden voor identificatie en het delen van betrouwbare data. We zijn onafhankelijk, hebben geen winstoogmerk en onze oplossingen zijn voor iedereen te gebruiken.

Maak gebruik van GS1 oplossingen die er al zijn

Er zijn al GS1 standaarden en een infrastructuur om producten, locaties en gebeurtenissen te identificeren en deze data in de keten en met de consument te delen. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. 

Gerelateerd nieuws