GS1 DataMatrix

Een 2D code voor de gezondheidszorg

GS1 DataMatrix

Dit kleine symbool is zeer geschikt voor het coderen van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of voor producten zonder etiket of label.

GS1 DataMatrix

In dit kleine symbool kan extra informatie - zoals vervaldatum en batchnummer - worden meegegeven. De GS1 DataMatrix wordt internationaal gebruikt in de gezondheidszorg. Met dit symbool barcode kun je voldoen aan UDI wetgevingen voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica.

Technische specificaties

De standaard afmeting is er niet, omdat de afmeting afhankelijk is van de hoeveelheid gegevens die in het symbool worden verwerkt.

Meer informatie vind je in de GS1 General Specifications in hoofdstuk '5.6 Two dimensional barcodes - GS1 DataMatrix symbology'.