GS1 DataBar

Voor versproducten

GS1 DataBar

GS1 DataBar is het symbool voor versproducten. Het symbool kan ook worden gebruikt voor kleine producten. Dit symbool is ontwikkeld om meer informatie te kunnen toevoegen zoals houdbaarheidsdatum en batchnummer.

Als er naast de artikelcode ook de houdbaarheidsdatum in de barcode staat, kan de kassa automatisch beoordelen of het product nog aan de kwaliteitseisen voldoet.

GS1 DataBar

Technische specificaties

Een standaardafmeting is er niet omdat de hoeveelheid gegevens variabel is. De volgende richtlijnen zijn van toepassing:

  • Hij is circa 50% kleiner dan het meest gebruikte EAN-13 symbool.
  • Hij mag maximaal 74 numerieke- of 41 alfanumerieke datatekens (ASCII-tekens) bevatten.
  • De minimale breedte is 0,26 mm.
  • De hoogte is afhankelijk van de vergrotingsfactor.

De afmeting is inclusief de witruimtes en de cijfers onder het symbool.

Vergroten/verkleinen

De barcode heeft een minimale en maximale vergrotingsfactor. Je mag de barcode tot 80% verkleinen en tot 200% vergroten. Zorg ervoor dat je de hoogte en breedte meeschaalt om de verhouding gelijk te houden. Bijvoorbeeld: bij een vergrotingsfactor van 110% vermenigvuldig je de hoogte, breedte en de witruimtes met 1,1.

Witruimtes

Alle barcodes moeten zowel links als rechts een witruimte hebben. Dit is nodig om de barcode goed te kunnen scannen. In de witruimte links plaats je de eerste cijfer van de code. In de witruimte rechts gebruik je het 'groter-dan-teken' (>). Op deze manier zorg je voor de juiste witruimtes.