Veelgestelde vragen GS1 Data Care

GS1 Data Care is een aanvullende dienst voor het optimaliseren van productdata van medische hulpmiddelen in GDSN voor zowel leveranciers van medische hulpmiddelen als zorginstellingen. Heb je een vraag? Wij hebben hieronder de meest gestelde vragen met daarop de antwoorden voor je op een rij gezet.

Veelgestelde vragen over GS1 Data Care

GS1 Data Source is de Nederlandse datapool van GDSN met o.a. productdata medische hulpmiddelen.  

GS1 Data Care is een nieuw programma om de kwaliteit van productdata van medische hulpmiddelen in GDSN en interne systemen te optimaliseren. GS1 Data Care is een aanvullende dienst naast GS1 Data Source of een aansluiting op een andere GS1 gecertificeerde GDSN datapool. 

Het belang van kwalitatief goede productdata van medische hulpmiddelen is toegenomen. Hier zijn verschillende redenen voor. 

 • Nationale en internationale wetgeving maken het belang van correcte productdata steeds groter. Het traceren van medische artikelen wordt verbeterd door te investeren in optimalisatie van productdata. 
 • Informatie voor verplichte registratie en voor het verstrekken aan de patiënt ontbreekt soms nog. 
 • Het verkrijgen en optimaliseren van productdata op de huidige wijze, in veel gevallen via Excel- en PDF-documenten, kost te veel tijd. Data ontvangen via GDSN zal veel tijd besparen. 
 • Efficiëntie is nodig voor leveranciers en zorginstellingen. Aparte aanvragen van zorginstellingen kost veel tijd en is foutgevoelig. 
 • Groeiende mogelijkheden voor mechanisatie in logistieke- en productieprocessen vragen om standaardisering productdata/barcodering. 

We beginnen met medische hulpmiddelen met risicoklasse III. De attributen waarmee begonnen wordt zijn de attributen die tijdens de Proof of Concept zijn aangedragen, zoals; GMDN, Certificaat informatie, herbruikbaarheid informatie, implanteerbaar, risicoklasse en referentienummer (leveranciersnummer)​. 

Vervolg op welke producten en attributen er data optimalisatie komt, wordt bepaald door de Governance groep (mix leveranciers en zorginstellingen) 

Na signalen vanuit de markt is GS1 in samenwerking met de NVZ in april 2023 een Proof of Concept (PoC) gestart om te kijken hoe de kwaliteit van productdata van medische hulpmiddelen verbeterd kon worden. In de periode van april tot augustus 2023 hebben we gekeken naar de volgende zaken: 

 • Hoe leveranciers ontbrekende informatie kunnen aanvullen. 
 • Waar bij zorginstellingen processen stagneren door het ontbreken van informatie en hoe hierin samengewerkt kan worden.  
 • Technische uitvoering van checks op data. 

In oktober 2023 kwam er akkoord van de NVZ voor een landelijke uitrol en is het initiatief ondersteund door de inkoopsamenwerking Universitaire Medische Centra.  

De Governance groep is een groep samengesteld uit leveranciers en zorginstellingen. Samen bespreken zij de mogelijke uitbreidingen van het GS1 Data Care data-optimalisatie programma. Daarbij wordt rekening gehouden met wensen en mogelijkheden van de verschillende stakeholders. 

 • Meer producten in GDSN waardoor zorginstellingen steeds meer geautomatiseerde productdata kunnen gebruiken.  
 • Volledige informatie aan het LIR kunnen aanleveren en registreren. 
 • Inzicht in geldigheid CE certrificaten.
 • Inzicht in afwijkingen tussen het eigen artikelassortiment en de leverancier zijn GDSN productdata.

 • Verbetering eigen artikelassortiment in interne systemen (zoals ERP of EPD).

 • Centralisatie abonnementen beheer GS1 Data Source (door GS1).

 • Bewustwording van de huidige kwaliteit van de productdata.
 • Eén overzicht met de ontbrekende informatie in GDSN.  
 • Inzicht in geldigheid van CE certificaten. 
 • Ondersteuning van de naleving van de wetgeving door de klant. 
 • Tijdsbesparing, doordat GS1 vragen over ontbrekende informatie centraliseert. 
 • Beter inzicht in de data waar zorginstellingen mee werken. 
 • Voor GS1 Data Care werken we met de GLN 8712345013257 GS1 Netherlands Healthcare. Als alle ziekenhuizen zijn aangesloten, hoef je alleen nog naar de deze GLN te publiceren om alle Nederlandse ziekenhuizen te bereiken. 

Bijdragen aan optimalisatie binnen zorginstellingen

 • Zorginstellingen hebben beschikking over juiste en up-to-date productdata, waardoor er minder procesverstoringen plaatsvinden die leiden tot vragen, zoals bijvoorbeeld in het orderproces. 
 • Ondersteuning scannen en bevorderen van patiëntveiligheid in de processen van zorginstellingen.

Voor ziekenhuizen is er een aanmeldformulier. Wij nemen contact op voor de vervolgstappen. 

GS1 Data Care is ook beschikbaar voor klinieken en andere care-instanties. Goed om mee te nemen in de overweging om aan te sluiten is dat in de eerste fase de focus van het programma zal liggen op hoog-risico medische hulpmiddelen, de focus zal in de loop van de tijd, in samenspraak met de Governance groep, uitgebreid worden naar de lagere risicoklassen.  

De factuur bevat zowel het bedrag voor GS1 Data Care als de aangepaste kosten onder de nieuwe tarifering voor GS1 Data Source. Door de nieuwe tarifering kan het bedrag hoger of lager uitvallen. De nieuwe tarifering voor GS1 Data Source is te vinden op onze website. 

De eerste factuur voor ziekenhuizen is nodig voor ons interne proces, deze kan genegeerd worden. De tweede factuur is voor de aansluiting op het data-optimalisatie programma GS1 Data Care en voor de aangepaste kosten onder de nieuwe tarifering voor GS1 Data Source. Dit is de daadwerkelijke factuur. 

De aanlevering van de nodige documentatie via GDSN zal het proces voor dossiervorming makkelijker maken, maar verandert niets aan de verantwoordelijke voor dossiervorming. 

Dat kan nu. We geven voor alle klasse medische hulpmiddelen inzicht in de kwaliteit van de productdata. Voor de optimalisatie ligt nu in GS1 Data Care de focus op medische hulpmiddelen met risicoklasse III. Dit zal op termijn worden uitgebreid naar andere risicoklassen. Wanneer wordt bepaald door de Governance groep. 

Ga naar MijnGS1 en bestel daar de dienst Datakwaliteitprogramma met als keuze sector gezondheidszorg. Wij nemen vervolgens contact op om je verder op weg te helpen. 

De tarieven zijn te vinden op onze website. 

Deze GLN wordt gebruikt om de controles in GS1 Data Care te doen. Publiceer daarom altijd de productdata ook naar deze GLN. Alle ziekenhuizen die aangesloten zijn op GS1 Data Care ontvangen via deze GLN de data. Naar die ziekenhuizen hoef je dan niet meer apart te publiceren. 

Alle leveranciers van medische hulpmiddelen kunnen aansluiten, ongeacht welke GDSN-datapool wordt gebruikt. De focus binnen het programma ligt nu op de optimalisatie van productdata van risicoklasse III.