Hoe werkt GS1 Data Care?

GS1 Data Care is een aanvullende dienst voor het optimaliseren van productdata van medische hulpmiddelen in GDSN.

Wat wordt er gedaan om productdata te optimaliseren?

Om ervoor te zorgen dat de juiste data in GS1 Data Care wordt weergegeven worden er vergelijkingen gedaan in de productdata van leveranciers in GDSN en het gebruik ervan door zorginstellingen. Zo zie je als zorginstelling wat de kwaliteit is van de data van producten die een zorginstelling gebruikt en als leverancier waar productdata geoptimaliseerd kan worden. Ook wordt het assortiment van zorginstellingen vergeleken met de productdata in GDSN. Zo wordt inzichtelijk welke (belangrijke) producten of data nog ontbreken, waar verschillen aanwezig zijn in de data van de leverancier en de data van de zorginstelling en waar optimalisatie van de productdata in eigen systemen nodig is.

Wie doet wat in het proces 

Het optimaliseren van productdata kan alleen als we allemaal bijdragen. Het dashboard van GS1 Data Care geeft inzicht in de productdata en vanuit daar ontstaan er acties voor leveranciers en zorginstellingen. 

GS1

 • Intermediair ​
 • Contactpersoon voor leveranciers en zorginstellingen​
 • Sturende rol in verbeteren van kwaliteit productdata​
 • Uitbreiding van de productdata waarop wordt gefocust in samenwerking met stakeholders

Zorginstellingen

 • Volledig sturen op gebruik van GDSN voor productdata medische hulpmiddelen​
 • Optimaliseren geautomatiseerd gebruik GDSN data in interne systemen​
 • Werken aan optimaliseren artikelstamdata in eigen systemen

Leveranciers

 • Compleet product portfolio in GDSN​
 • Volledige vulgraad en correcte productdata​
 • Up-to-date productdata

Solution Partners

 • Leveren software voor interne systemen om productdata te beheren​
 • Leveren software voor koppelingen tussen GDSN en interne systemen​
 • Begeleiden implementatie van bovenstaande software oplossingen