Verpakkingsinformatie invoeren

Via GS1 Data Source deel je verpakkingsinformatie met afnemers. Van emballageartikelen/herbruikbare artikelen (bijv. CBL-kratten en pallets) deel je geen data. 

Vanaf 1-1-25 verpakkingsdata alleen nog via GS1 Data Source

 • Leveranciers gaan verpakkingsdata voor de Nederlandse doelmarkt minimaal één keer per jaar aanleveren aan retailers. Dit sluit aan bij het huidige proces van aangifte.
 • Deze afspraak komt voort uit het feit dat veel leveranciers de benodigde verpakkingsdata niet ‘real-time’ aan kunnen leveren. Dit blijft overigens wel de voorkeur van retailers.
 • Dit betekent dat je uiterlijk 31-12-2024 de verpakkingsvelden van nieuwe en gewijzigde GTIN's in het jaar 2024 verplicht moet aanleveren via GS1 Data Source. 

In deze lijst staat welke velden je één keer per jaar verplicht moet vullen in GS1 Data Source voor je producten als verpakkingsdata nodig is. In de FAQ onderaan deze pagina vind je meer informatie over de sectorafspraak.

Bekijk in de video hieronder over hoe je die data kunt invoeren in de webinterface.

De voorbeeldproducten hieronder helpen je verder:

In 7 stappen aan de slag

Herhaal de stappen hieronder voor elk verpakkingsniveau (consumenteneenheid, handelseenheid etc.) in GS1 Data Source.

1

Bepaal het verpakkingstype van het hoofdverpakkingselement en de overige elementen

Kies een code uit de lijst met verpakkingstypes. Als een product uit meerdere verpakkingselementen bestaat dan krijgen alle overige verpakkingselementen (behalve het hoofdelement) de code 'PUG' (= geen specificatie). 

Let op! Er kunnen verschillende hoofdverpakkingselementen zijn. Bijvoorbeeld een tube tandpasta in een kartonnen doosje. Vul voor beide hoofdverpakkingselementen een code voor het verpakkingstype in: Tube = 'TU' en doos = 'BX'. De deksel van de tube is een overig verpakkingselement en krijgt de code 'PUG'. Een uitzondering: doppen van flessen die van hetzelfde materiaal zijn als de fles (bijv. PET) geef je de code (packagingTypeCode): 'BO'. 

2

Geef van elk verpakkingselement het verpakkingsniveau aan

Gebruik het veld 'Verpakkingsniveau' (packagingLevel) en geef het niveau van de verpakking aan:

 • 1 = Primair: een verpakking die is ontwikkeld als één verkoopeenheid voor consumenten. Dit is het verpakkingsniveau dat je hebt aangeduid als ‘BASE_UNIT_OR_EACH’ of ‘PACK_OR_INNER_PACK’. Ook multipacks (bijv. een sixpack) duid je aan als verpakkingsniveau 1.
 • 2 = Secundair: dit is een groepering van meerdere primaire verpakkingen. Vaak is dit een handelseenheid of omdoos (aangeduid met 'CASE').
 • 3 = Tertiair: verpakking voor het transport van verkoopeenheden. Vaak is dit het niveau van de pallet (aangeduid met 'PALLET'). 
3

Beschrijf de verpakkingselementen

Geef in het veld ‘Verpakkingsomschrijving’ (packagingTypeDescription) per verpakkingselement een beschrijving van het verpakkingselement. Voorbeeld: 'petfles', 'HDPE dop', 'plastic wikkel'.

4

Benoem alle materialen

Vul het materiaal in waaruit het verpakkingselement bestaat. Gebruik hiervoor het veld ‘Code verpakkingsmateriaal’ (packagingMaterialTypeCode). Is er geen code voor het materiaal beschikbaar? Gebruik dan de code ‘.._OTHER’ en meld dit bij ons zodat we de code kunnen toevoegen. 

De codes ‘PLASTIC_OTHER’, ‘PLASTIC_BIO_PLASTIC’ en ‘PLASTIC_THERMOPLASTICS’ gebruik je niet.

Let op! Als een verpakkingselement uit samengesteld verpakkingsmateriaal bestaat, dan ga je anders te werk:

 • Vul in het veld ‘Code verpakkingsmateriaal’ (PackagingMaterialTypeCode) ‘COMPOSITE’ in.
 • Geef in het veld ‘Samengesteld verpakkingsmateriaal – Code verpakkingsmateriaal’ (compositeMaterialDetail.packagingMaterialTypeCode) aan uit welke materialen het samengesteld verpakkingselement bestaat. Dit veld kun je herhalen.

Voor drankenkartons geldt een uitzondering:

 • Vul in het veld 'Code verpakkingsmateriaal' (PackagingMaterialTypeCode) 'LAMINATED_CARTON' in. 
 • Geef in het veld ‘Samengesteld verpakkingsmateriaal – Code verpakkingsmateriaal’ (compositeMaterialDetail.packagingMaterialTypeCode) aan uit welke materialen het samengesteld verpakkingselement bestaat. Dit veld kun je herhalen.
5

Vul het gewicht in

Vul per materiaalsoort het gewicht in het veld ‘Hoeveelheid verpakkingsmateriaal’ (packagingMaterialCompositionQuantity) plus de meeteenheid in. Vermeld de hoeveelheid zo nauwkeurig mogelijk.

Als het verpakkingselement uit samengesteld verpakkingsmateriaal bestaat, dan gebruik je voor het gewicht van deze materialen het veld ‘Samengesteld verpakkingsmateriaal – Hoeveelheid verpakkingsmateriaal’ (compositeMaterialDetail.packagingMaterialCompositionQuantity) plus de meeteenheid.

6

Geef het percentage gerecycled materiaal en/of percentage materiaal van biologische oorsprong aan

Gebruik de velden ‘Code grondstof in de verpakking’ (packagingRawMaterialCode) en ‘Percentage grondstof in de verpakking’ (packagingRawMaterialContentPercentage) om aan te geven hoeveel procent van het verpakkingsmateriaal uit gerecycled materiaal en/of materiaal van biologische oorsprong bestaat. Geef dit per verpakkingsmateriaal aan. 

7

Voeg extra informatie toe voor Glas, Aluminium en PET

Voor sommige materialen voeg je extra informatie toe of ga je anders te werk dan hierboven staat:

Glas
 • Als je in het veld ‘Code verpakkingsmateriaal’ (packagingMaterialTypeCode) de code ‘GLASS’ of ‘GLASS_COLOURED’ kiest, dan geef je ook aan of het glas valoriseerbaar is. Dit doe je in het veld ‘Is verpakkingsmateriaal valoriseerbaar?’ (isPackagingMaterialRecoverable) door te kiezen voor 'TRUE' of 'FALSE'.
Aluminium
 • Als je in het veld ‘Code verpakkingsmateriaal’ (packagingMaterialTypeCode) de code ‘METAL_ALUMINUM’ kiest, dan geef je ook aan wat de dikte van het materiaal is in het veld ‘Verpakkingsmateriaal dikte’ (packagingMaterialThickness). Je gebruikt deze codes alleen als het verpakkingsmateriaal voor meer dan 50% in gewicht uit staal of aluminium bestaat.
 • Gebruik het veld ‘Samengesteld verpakkingsmateriaal – Verpakkingsmateriaal dikte’ (CompositeMaterialDetail.packagingMaterialThickness) als aluminium een onderdeel is van een samengesteld verpakkingsmateriaal.
PET
 • Als je in het veld ‘Code verpakkingsmateriaal’ (packagingMaterialTypeCodes) de code ‘POLYMER_PET’ gebruikt, geef dan ook de doorschijnendheid/kleur van het materiaal aan in het veld ‘Materiaalkleurcode’ (packagingMaterialColourCodeReference).
  • Je kiest daarvoor één van de volgende waarden:
   • ‘NON_TRANSPARENT_BLACK’
   • ‘NON_TRANSPARENT_OTHER’
   • ‘TRANSPARENT_BLUE’
   • ‘TRANSPARENT_COLOURLESS’
   • ‘TRANSPARENT_GREEN’
   • ‘TRANSPARENT_OTHER’
   • ‘TRANSPARENT_BROWN’
   • ‘TRANSPARENT_BLACK’

Wat houdt de verplichting per 1-1-2025 in?

Leveranciers gaan verpakkingsvelden voor de Nederlandse doelmarkt van nieuwe en gewijzigde GTIN's in het jaar 2024 verplicht aanleveren via GS1 Data Source. Dit moet minimaal één keer per jaar (uiterlijk 31-12-2024) gebeuren zodat retailers de data kunnen gebruiken om wettelijke aangifte kunnen doen.

Deze afspraak komt voort uit het feit dat veel leveranciers de benodigde verpakkingsdata niet ‘real-time’ aan kunnen leveren. Dit blijft overigens wel de voorkeur van retailers.

 

De GS1 strategic council heeft GS1 in 2023 gevraagd een voorstel te doen voor het delen van verpakkingsdata voor de aangifte bij Verpact en Fostplus. Een voorstel voor het verplicht delen is vervolgens voorgelegd aan diverse groepen uit de GS1 deelnemersorganisatie. Daarna heeft de strategic council (Albert Heijn, A.S. Watson, Dayes, FNLI, FrieslandCampina, Fresh Upstream, Jumbo, Superunie en Unilever) het voorstel unaniem aangenomen.

In deze lijst staat welke velden je één keer per jaar verplicht moet vullen in GS1 Data Source voor je producten als verpakkingsdata nodig is.
 
De verpakkingsinformatie van artikelen die eerder al zijn toegevoegd in GS1 Data Source blijft beschikbaar. Artikelen die gedurende het jaar beëindigd zijn of worden, moeten vóór de einddatum (inclusief de verpakkingsinformatie) gepubliceerd worden.

 

De ingangsdatum is 1 januari 2025. Dit betekent dat je uiterlijk 31-12-2024 de verpakkingsvelden van nieuwe en gewijzigde GTIN's in het jaar 2024 verplicht moet aanleveren via GS1 Data Source. 

Beperkte investeringen nodig in vergelijking met real-time data-aanlevering, één manier van data aanleveren voor alle retailers, en geen Excel bestanden meer van retailers.

Geen Excel bestanden meer versturen en verwerken en één gestructureerde manier voor het  ontvangen van data.

Leveranciers die data aanleveren via een automatische koppeling (via FTP of AS2) en meer tijd nodig hebben kunnen tijdelijke dispensatie krijgen als zij zich voor 1 juli 2024 melden bij GS1 via info@gs1.nl

 

In principe zijn private label artikelen uitgesloten van de verplichting als deze informatie al buiten GS1 Data Source wordt gedeeld. Neem bij twijfel contact op me je retailer.

Het datamodel is altijd in ontwikkeling. Wanneer wetgeving of specifieke use-cases aanleiding zijn om het datamodel aan te passen is het mogelijk dat de veldenlijst voor verpakkingsdata wordt uitgebreid. De input van GS1 deelnemers (leveranciers en retailers) is hierin altijd leidend.