Single Use Plastics (SUP)

Meerprijs en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid informatie invoeren

Via GS1 Data Source deel je informatie over Single Use Plastics (SUP) met afnemers, denk aan de meerprijs of als je wil voldoen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Voor meer informatie over de regelgeving en welke producten een Single Use Plastic zijn, kijk je op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Meerprijs

Vanaf 1 juli 2023 geldt een meerprijs voor kunststof bekers voor eenmalig gebruik en voor voedselverpakkingen waaruit direct kan worden gegeten zonder verdere bereiding van het eten. Bekijk om welke verpakkingen het precies gaat. 

Informatie uitwisselen via GS1 Data Source

In het datamodel vind je alle beschikbare velden. Je vult de meerprijs in het veld 'Code belasting classificatie' (dutyFeeTaxClassificationCode) in met de codelijsten:

 • SUP_FEE_APPLICABLE (SUP Meerprijs van toepassing)
 • SUP_FEE_NOT_APPLICABLE (SUP Meerprijs niet van toepassing)

Voorbeeldproduct

Het voorbeeldproduct hieronder helpt je bij het invoeren van verpakkingsinformatie over Single Use Plastics in GS1 Data Source. 

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Sinds 3 juli 2021 is de Europese Single Use Plastic Directive (‘SUP-richtlijn’) van kracht. Hieronder valt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid die sinds januari 2023 geldt. Deze verplicht producenten een bijdrage te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen om de kosten van het opruimen van zwerfafval te vergoeden aan publieke gebiedsbeheerders. Bekijk meer informatie op de website van het ministerie.

In 4 stappen aan de slag

In het datamodel vind je alle beschikbare velden. Gebruik het stappenplan hieronder om te voldoen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid:

1

Vul twee velden in met een vaste waarde

 1. Vul de waarde 'SUP' in het veld 'Aanvullende productclassificatiewaarde' (additionalTradeItemClassificationCodeValue) in.
 2. Vul de waarde '8 (A manufacturer’s own codification system)' in het veld 'Code voor aanvullende productclassificatie' (additionalTradeItemClassificationSystemCode) in. 
2

Geef aan of het artikel voldoet aan de definitie van Single Use Plastics

Vul in het veld 'SUP Indicator' (additionalTradeItemClassificationPropertycode) de waarde 'TRUE' in als het artikel voldoet aan de definitie van Single Use Plastics volgens de richtlijn van Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

3

Geef aan uit hoeveel eenheden de verpakking bestaat

Dit zijn alle eenheden die kunststof bevatten en zo zijn ontworpen om van elkaar los te maken voordat het product wordt geconsumeerd.

 1. Vul het aantal eenheden in het veld 'Aantal SUP' (propertyMeasurement) in.
 2. Geef het aantal stuks aan (Code = H87).
4

Geef aan in welke categorie het artikel thuishoort

Geef aan in welke categorie het artikel thuishoort volgens de instructie van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Gebruik hiervoor het veld 'SUP Categorie' (propertyDescription) en gebruik een van de volgende taalcodes:

 • Drinkbeker (CUP)
 • Voedselverpakking (CONTAINER)
 • Wikkel (WRAPPER)
 • Zakje (BAG)
 • Fles (BOTTLE)
 • Deksel (LID)
 • Bestek (CONSUMPTION_UTENSIL)
 • Roerstaafje (STIRRER)
 • Rietje (STRAW)