Pot mayonaise invoeren

Waar vul je de informatie in over deze verpakking?

Let op: onderstaande waarden zijn fictief. Bepaal zelf welke informatie je voor jouw producten invult.

De stappen in de eerste kolom verwijzen naar de betreffende stap(pen) in het stappenplan 'In 7 stappen aan de slag' voor het invoeren van verpakkingsinformatie. 

Pot mayonaise invoeren - GS1 Opmaakinstructie Verpakkingen Calve 2023
Pot mayonaise invoeren - GS1 Opmaakinstructie Verpakkingen Calve 2023 2
Pot mayonaise invoeren - GS1 Opmaakinstructie Verpakkingen Calve 2023 3