Juiste productdata voor logistiek, overheid en consument

Juiste productdata voor logistiek, overheid en consument - Koeling

Goede productdata van versproducten helpt de consument bij het maken van de juiste keuze. En productdata zijn minstens zo belangrijk om administratieve en logistieke processen - van bestellen, leveren tot factureren - goed te laten verlopen. En dat is weer belangrijk om de juiste producten aan te kunnen bieden: online en in de supermarkt.

Met GS1 Data Source beschikken retailers altijd over actuele productinformatie die ze nodig hebben voor de dagelijkse operatie: het logistieke proces, schappenplannen, voorraadbeheer, etc.  

Ook vragen retailers aan hun leveranciers om minstens één productafbeelding met hun te delen via GS1 Data Source o.a. om te gebruiken voor webshops en in apps.

Data om te voldoen aan wetgeving

De overheid stelt steeds meer eisen aan bedrijven en ook aan de informatie over producten. GS1 helpt bedrijven om te kunnen voldoen aan die eisen. 

Via de GS1 datapool kun je dit soort informatie ook delen. Denk dan bijvoorbeeld aan informatie over gevaarlijke stoffen, verpakkingen of informatie op etiketten.

En we volgen op de voet of we de sector ook kunnen helpen bij het delen van andere soorten data om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.

Kwaliteit van data moet beter

Alleen als data correct, compleet en up to date zijn dragen ze bij aan (online) aankopen, het juist informeren van consumenten en efficiënte logistieke processen. 

Supermarkten en consumenten willen kunnen vertrouwen op de productinformatie. De uitdaging is om productinformatie in GS1 Data Source op orde krijgen én goed houden. Daar draait het allemaal om in het datakwaliteitprogramma. Voor AGF zijn er specifieke afspraken gemaakt.