Data over gevaarlijke stoffen

Via GS1 Data Source kun je ook gevaarlijke stoffeninformatie delen die onder de reguleringen als Reach, ADR en CLP vallen en de bijbehorende veiligheidsinformatiebladen. En als een prestatieverklaring (Declaration of Performance (DoP)) wettelijk verplicht is dan kan dat ook.

Als leverancier ben je zelf verantwoordelijk voor het bepalen of je product een gevaarlijke stof bevat en of je data daarover in de datapool moet vastleggen.

Op het veiligheidsinformatieblad staat meer informatie dan in de velden in de datapool kan worden ingevuld. Dus als het wettelijk verplicht is om een veiligheidsinformatieblad voor een product te hebben, dan willen retailers daar ook via de datapool over kunnen beschikken.

Welke velden moet je in vullen?

De gevaarlijke stoffenvelden zijn voor de levensmiddelen en drogisterij en de doe-het-zelf, tuin en dier hetzelfde. Onderaan deze pagina staat per sector waar je deze in het datamodel kunt vinden.

Voor alle producten met gevaarlijke stoffen moet je een minimaal aantal velden invullen, ongeacht of er een veiligheidsblad is nodig is of wordt toegevoegd. 

Tips voor het invoeren

  • Betrek een expert op het gebied van gevaarlijke stoffen bij de invoer van data.
  • Gebruik bij het invoeren van de gevaarlijke stoffenvelden het veiligheidsinformatieblad (SDS). Hierop staat informatie die u moet invoeren in GS1 Data Source.
  • Vul niet alleen de (voorwaardelijke) verplichte velden, maar ook de relevante optionele velden.

Specifiek voor levensmiddelen & drogisterij 

In dit document staat hoe je gevaarlijke stoffenvelden kunt vinden in het datamodel en in de webinterface. 

Het veld ‘Code regelgeving voor gevaarlijke goederen’ (dangerousGoodsRegulationCode) is verplicht voor alle artikelen die een gevaarlijke stof kunnen bevatten, zoals biociden, detergenten en batterijen. Bekijk de lijst met GPC-codes hieronder voor een overzicht van deze artikelen. 

De CLP verordening geldt niet voor cosmetische producten. Voor aerosolverpakkingen gelden wel etiketvoorschriften voor bepaalde gevaarlijke stoffeninformatie. Deze informatie moet worden overgenomen in:

  • ‘Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen’ (drugSideEffectsAndWarnings) OF
  • ‘Gevarenaanduidingencode (Hazard)’ (hazardStatementsCode)

Specifiek voor doe-het-zelf, tuin & dier 

In dit document staat hoe je DoP, VOS en andere gevaarlijke stoffenvelden kunt vinden in het datamodel en in de webinterface.

Lever je aan Intergamma?

Deel je gevaarlijke stoffendata en de bijbehorende URL links naar veiligheidsbladen (SDS) en/of DoP-documenten via de GS1 datapool met hun? Dan is het niet nodig om deze data ook via de ISA portal van Quintens met hen te delen. Publiceer deze data dan wel aan Intergamma (GLN: 8714039900003) en Quintens (GLN: 8712423031500).

X