Datakwaliteitafspraken voor AGF-producten

Supermarkten, overheden en consumenten willen beschikken over de juiste productinformatie. Deze informatie zit in de datapool, GS1 Data Source. Productinformatie in GS1 Data Source moet correct, compleet en up-to-date zijn én blijven. Om hiervoor te zorgen is er het datakwaliteitprogramma, óók voor aardappelen, groente en fruit (AGF). Voor deze productgroep zijn specifieke afspraken gemaakt en werken we nauw samen met Frug I com.

Specifieke afspraken voor AGF-producten

AGF-bedrijven, telersverenigingen en handelsbedrijven hebben te maken met producten waarvan de verpakkingen, afmetingen en gewichten vaak niet hetzelfde zijn. Daarom zijn er specifieke afspraken voor het meten en wegen van producten, de verpakkingstypes en welke toleranties zijn toegestaan. Deze vind je in het document hieronder.

Aan de slag met datakwaliteit in de AGF-sector