Vertegenwoordiging gezondheidszorg

Samenwerken in de gezondheidzorg

Met andere organisaties maken we afspraken over de identificatie van producten en het vastleggen en delen van productdata. Zorginstellingen, leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en softwareleveranciers zijn betrokken.  

Betrokkenheid bij marktontwikkelingen, het krijgen van commitment en het stellen van doelen als het gaat om data-uitwisseling. Ervaringen uit de praktijk mogen niet ontbreken. We werken daarom samen met:

  • Zorginstellingen aangesloten bij de GDSN Matrix Call
  • Kennisgroep traceerbaarheid
  • Stuurgroep voor de Uniforme Dataset