Vertegenwoordiging levensmiddelen & drogisterij

Strategic council 

De Strategic council kijkt strategisch naar de sector, neemt besluiten over voorstellen voor nieuwe projecten, adviseert de directie van GS1 Nederland en stuurt de werk- en projectgroepen aan. De leden vervullen ook een voorzittersrol in een Business group.

Business groups

In de Business groups worden periodiek voorstellen besproken, er wordt feedback bij de rest van de deelnemers opgehaald en advies uitgebracht aan de Strategic council. Voorstellen worden door de groep zelf ingebracht, maar ook door de Strategic Council of GS1. Er zijn Business groups voor nationale producenten, multinationale leveranciers, versleveranciers en retailers/groothandels.

Werkgroepen

Diverse werk- en projectgroepen onderzoeken de haalbaarheid van voorstellen en brengen hierover advies uit aan de Strategic council. Zij werken de voorstellen ook uit, implementeren deze en rapporteren hierover aan de Strategic Council.