EDI handleidingen mode

EDI-berichten voor mode zijn o.a. artikelbericht, voorraadrapport, verkooprapport, orders, pakbonnen en facturen.

Op de site van Global Office is documentatie voor het gebruik te vinden. Dit zijn de internationale standaarden, waar de Nederlandse GS1 EDI standaarden op zijn gebaseerd.

Handleiding per EDI bericht

Hieronder vindt u de functionele en technische handleidingen. 

In de technische documentatie is de gegevensuitwisseling zowel op basis van EANCOM als via XML beschreven. Er is ook een apart bestand met XML schema's en voorbeelden.