EDI handleidingen mode

EDI-berichten voor mode zijn o.a. artikelbericht, voorraadrapport, verkooprapport, orders, pakbonnen en facturen.

Hier vind je de algemene documentatie. Op aparte sites staat documentatie met over EANCOM 1997, EANCOM 2002 en GS1 XML. Dit zijn de internationale standaarden, waar de Nederlandse GS1 EDI standaarden op zijn gebaseerd.

Handleiding per EDI bericht

Hieronder vindt u de functionele en technische handleidingen. 

In de technische documentatie is de gegevensuitwisseling zowel op basis van EANCOM als via XML beschreven. Er is ook een apart bestand met XML schema's en voorbeelden.

X