EDI handleidingen levensmiddelen & drogisterij

Voor vraag- en aanbodsignalen, levering, ontvangst, financiële afhandeling en ook voor goederenontvangst gebruik je EDI. 

Hier vind je de algemene documentatie. Op aparte sites is de documentatie voor het gebruik van  EANCOM 1997, EANCOM 2002 en GS1 XML te vinden. Dit zijn de internationale standaarden, waar de Nederlandse EDI-standaarden op zijn gebaseerd.

Bij de lijst met emballagecodes hoort een toelichting, hierin vind je onder andere hoe je de codes in GS1 EDI gebruikt. 

Handleiding per EDI bericht

In de deze documentatie is de gegevensuitwisseling zowel op basis van EANCOM als via XML beschreven. Er is ook een apart bestand met XML schema's en voorbeelden.

X