Productdata publiceren naar de NFU

De inkoopafdelingen van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) kiezen ervoor om niet langer gebruik te maken van Excel-brondocumenten. Ze vragen hun leveranciers om productgegevens te publiceren via het internationale Global Data Synchronisation Network (GDSN).

NFU GLN's

Wanneer je jouw productgegevens publiceert, zorg er dan voor dat je in ieder geval onderstaande Global Location Numbers (GLN's) gebruikt. Publiceer altijd naar GLN 8712345013257 (GS1 Netherlands Healthcare). Uiteindelijk kan je hiermee al jouw klanten bereiken en is publiceren naar aparte GLN's niet meer nodig.

UMC (NFU member)

GLN

Amsterdam UMC, locatie AMC

8719333004747

Amsterdam UMC, locatie VUMC

8719333004570

Erasmus MC Rotterdam

8714054078640

Radboudumc Nijmegen

8719121000005

UMC Groningen

8718243000009

UMC Utrecht

8719333014241

Leids UMC

8712423005891

Maastricht UMC+

8719333011721

GS1 Netherlands Healthcare

8712345013257

Landelijk implantaten Register (LIR)*

8718734080008

 

 * Landelijk Implantaten Register (LIR)

Als jouw producten op de inclusielijst (bijlage 4 van de ‘Afspraken eenduidige codering medische hulpmiddelen’ (ADC)) voorkomen, dan is het vanaf 1 januari 2019 wettelijk verplicht om bepaalde artikelgegevens bij het Landelijk Implantaten Register (LIR) te registreren. Dit kan via GLN: 8718734080008. Geef jouw GLN ook door aan het LIR, deze hebben zij nodig om jouw productdata te ontvangen. Stuur hiervoor een e-mail naar info.lir@minvws.nl.

Jouw GLN doorgeven

Wanneer je begint met publiceren, geef je GLN dan door aan jouw klanten, zodat zij een abonnement kunnen aanmaken en productgegevens kunnen ontvangen.