GS1 Data Source - Invoeren data handels- en logistieke eenheden

Productdata van handels- en logistieke eenheden kun je via de GS1 datapool delen in een zogenaamde verpakkingshiërarchie. Er zijn verschillende soorten verpakkingshiërarchieën:

  • Basishiërarchie
  • Samengestelde artikelen
  • Logistiek samengestelde artikelen
  • Componentenhiërarchie

Bekijk het document hieronder voor informatie over het coderen van handels- en logistieke eenheden en de verschillende soorten hiërarchieën met voorbeelden. In de bijlage lichten we de attributen in detail toe. In de video laten we zien hoe je de verschillende hiërarchieën vastlegt in de webinterface.

Hoe maak je een hiërarchie in de webinterface?