Automatische systeemcontroles

Binnen het datakwaliteitprogramma gebruiken we systeemcontroles om gegevens van leveranciers in GS1 Data Source te checken. De bevindingen koppelen we terug via MijnGS1.

Inzicht in kwaliteit van artikelgegevens

  • Door middel van systeemcontroles checken we automatisch alle productdata die leveranciers via GS1 Data Source aan de Nederlandse doelmarkt publiceren.
  • Leveranciers vinden dagelijks resultaten terug in MijnGS1 die een beeld geven van de kwaliteit van hun gegevens. Het helpt om inzicht te krijgen in fouten en om deze te verbeteren. 

Wat staat er in MijnGS1?

Logische validaties

De resultaten in MijnGS1 geven een beeld van fouten in je artikelgegevens in GS1 Data Source op basis van logische validaties. Je vindt er drie soorten meldingen terug:

  • Fouten - velden waarin verkeerde informatie staat. Corrigeer deze fouten zo snel mogelijk.
  • Aankondigingen - meldingen die voortkomen uit recente wijzigingen. Pas gegevens in deze velden binnen 3 maanden aan, daarna worden deze een 'fout'. 
  • Signaleringen - het systeem kan niet 100% zeker vaststellen of de informatie in deze velden wel of niet klopt. Check of de constatering terecht is.

Allergenencheck

De resultaten in MijnGS1 geven een beeld van de eventuele fouten in je artikelgegevens op basis van een allergenencheck. Er staat dan de melding ‘signalering’, want het systeem kan niet 100% zeker vaststellen of de informatie in deze velden wel of niet klopt. Check daarom of de constatering terecht is.