Datakwaliteit in de gezondheidszorg: GS1 Data Care - Afb Artikel Healthcare 2023

Datakwaliteit in de gezondheidszorg: GS1 Data Care

Wat is GS1 Data Care?

Een programma voor optimalisatie productdata medische hulpmiddelen.
Met GS1 Data Care wordt het delen van
productinformatie van medische hulpmiddelen via het Global Data Synchronisation Network (GDSN) en het gebruik ervan door zorginstellingen geoptimaliseerd.

Voor wie?​

Voor zorginstellingen en leveranciers van medische hulpmiddelen.

Waarom investeren in optimalisatie productdata?

Het belang van kwalitatief goede productdata van medische hulpmiddelen is toegenomen:

 • Wetgeving (nationaal en internationaal): traceren medische artikelen.
 • Informatie ontbreekt voor verplichte registratie en voor verstrekken aan de patiënt.
 • Verkrijgen en optimaliseren van productdata kost teveel tijd.
 • Efficiëntie is nodig voor leveranciers. Aparte aanvragen van zorginstellingen kost veel tijd en is foutgevoelig. 

Wat is daarvoor nodig?

 • Meer productdata van medische hulpmiddelen:
  • Nieuwe productdata vanuit de Uniforme dataset
   Informatie over de reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen.
  • Productdata van meer leveranciers
   Niet alle leveranciers zijn aangesloten op GDSN.
 • Investering van alle betrokken stakeholders
 • Inzicht in hoe de processen bij elkaar werken (leverancier en zorginstelling)
 • Samenwerken
 • Gebruik van GDSN - geen Excel meer - één bron

Hoe zijn we tot GS1 Data Care gekomen?

Tussen april en oktober 2023 is er een Proof of Concept uitgevoerd door negen zorginstellingen en acht leveranciers van medische hulpmiddelen (nationaal en internationaal). Er zijn afspraken gemaakt over hoe de kwaliteit van data verbeterd kan worden, zodat alle zorginstellingen betrouwbare en volledige data kunnen ontvangen van hun assortiment. Om volledig te kunnen vertrouwen op GDSN als Single source of truth en het volledig kunnen gebruiken van de data, moeten beide partijen hieraan meewerken.

NFU en NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de inkooporganisatie van de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) onderschrijven het belang van volledige en correcte productdata. Zij zijn betrokken en toegewijd om ervoor te zorgen dat leveranciers alleen nog maar productdata van medische hulpmiddelen aanleveren via GDSN en dat zorginstellingen focus geven op het controleren van de data in hun processen.