Uitwisselen productdata medische hulpmiddelen

Data Delen

Het gestandaardiseerd delen van productdata en veiligheidsdocumenten is belangrijker dan ooit. En daarvoor gebruik je GS1 Data Source, onze datapool die gebruikmaakt van het wereldwijde Global Data Synchronisation Network (GDSN). Zorginstellingen en leveranciers van medische hulpmiddelen zijn hierop aangesloten.

Samen met zorginstellingen, leveranciers en brancheorganisaties kijken we continue naar welke data er nog meer gedeeld moeten worden, bijvoorbeeld om te voldoen aan wetgeving of voor duurzaamheidsdoeleinden. We bepalen welke data belangrijk zijn en voegen deze toe aan het datamodel

Uniforme Dataset

In overleg met leveranciers, zorginstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen is er sinds 2022 één Uniforme Dataset. Afspraak is dat gegevens van medische hulpmiddelen (inclusief documentatie CE, DoC en IFU) worden gedeeld via GDSN. GS1 helpt hierbij.

Waarom een Uniforme Dataset

In de aanloop naar de totstandkoming van de Uniforme Dataset (2019) voor alle medische artikelen die in
Nederlandse zorginstellingen worden gebruikt, zijn onafhankelijk van elkaar vanuit
diverse leveranciers en zorginstellingen zorgen geuit over de inefficiëntie en zelfs onwerkbaarheid bij
het opvragen van de gewenste – te registreren en aan de patiënt door te geven – gegevens in het
kader van Landelijk Implantaten Register (LIR) en Medical Device Regulation (MDR).

Alle betrokken organisaties worstelen met slecht, niet-digitaal beschikbare of versnipperde
beschikbaarheid van de gevraagde informatie, welke vaak uit diverse ICT systemen
moet worden opgehaald en samengebracht. Zorginstellingen beschikken niet over alle informatie, die zij zelf moeten registreren en ook aan de patiënt moeten kunnen verstrekken. Voor optimale patiëntveiligheid willen de zorginstellingen alle medische artikelen kunnen traceren en adequaat kunnen reageren als er productieproblemen en tekorten ontstaan.

Aan de slag

De Uniforme Dataset is opgenomen in het datamodel voor de gezondheidszorg. Deze productdata wordt uitgewisseld via de GS1 standaard Global Data Synchronisation Network- GDSN. Het gebruik van de Uniforme Dataset

Waardevolle links