23-12-2022

Nieuwsbrief gezondheidszorg 23 december 2022

Nieuwsbrief gezondheidszorg 23 december 2022 - Afb Artikel Healthcare 2023

GS1 gezondheidszorg: datakwaliteit bovenaan agenda 2023
Productdata delen voor de MDR en IVDR; een uniforme dataset voor medische hulmiddelen; werken aan datakwaliteit; faciliteren van duurzaamheid; naast de cure de care gaan ondersteunen; digitaal informatie aanbieden over medicatie via de 2D barcode: het wensenlijstje is aardig vol, weet Hans Lunenborg. Maar geen van de punten op het lijstje is overbodige luxe. Lees verder 

Erasmus MC zet met scanning van infuuspompen nieuwe stap in digitalisering
Erasmus MC gebruikt barcodescanning als extra controle bij de toediening van medicatie via infuuspompen. Daardoor is het aantal medicatiefouten tot nagenoeg nul, de werkdruk van verpleegkundigen op de IC aanzienlijk gereduceerd en een besparing naar schatting 300.000 euro per jaar aan faalkosten. Lees verder

Praktijk delen gebruik GS1 standaarden
Ziekenhuizen werken vaak intern aan de invoering van GS1 standaarden, ook al hebben andere organisaties misschien al met succes een soortgelijk project uitgevoerd. In het Hospital Implementation Dashboard (HID) worden cases gedeeld over o.a. het scannen van barcodes op patiënten, medische hulpmiddelen, medicatie, assets. Lees verder

Mogelijke wijziging transitieperiode medische hulpmiddelen van MDD naar MDR
De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om de transitieperiode te verlengen voor alle klassen medische hulpmiddelen die onder de MDD al gecertificeerd zijn. Dit zou een ingangsdatum in 2027 betekenen voor klasse III en IIb en een ingangsdatum in 2028 voor klasse IIa en Im, Is, Ir en up-classifieds. Het voorstel wordt in januari 2023 besproken.