8-4-2024

De QR-code van GS1: klaar voor de toekomst

Eind 2027 hebben producten geen streepjescode meer op de verpakking en zijn alle kassa’s in winkels en webshops overal ter wereld in staat om de QR-code van GS1 te scannen.

De QR-code van GS1: klaar voor de toekomst - Foto Bram Broeks Voor Artikel QR Code Van GS1

Bram Broeks is sinds september 2023 Chief Business Development & Customer Relations bij GS1. Hij houdt zich onder andere bezig met de transitie naar de QR-code van GS1. Vanuit GS1 is hij gesprekpartner voor bedrijven om samen naar kansen en mogelijkheden te kijken.

“Dit is de grootste transitie in de historie van GS1", zegt Broeks, die namens GS1 met gevestigde bedrijven en organisaties samenwerkt op de invoering van deze QR-code. "Met verschillende voorbeelden tonen we het positieve effect van het gebruik van de QR-code van GS1 aan. Dit gebeurt niet onder druk van wetgeving, maar het komt voort uit een gedeelde visie over de mogelijkheden die bedrijven en organisaties hebben om efficiënter te werken.”

QR-code van GS1 te scannen aan de kassa

De QR-code van GS1 die op de verpakkingen zal verschijnen ziet eruit als de bekende QR-code, maar het verschil zit hem in de ‘GS1 Digital Link’ die erin is verwerkt. Dat is een standaard die GS1 codes zoals het artikelnummer (GTIN) online verbindt. De QR-code van GS1 kan ook aan de kassa worden gescand, en het is mogelijk om per artikel voor consumenten, retailers, leveranciers, logistiek dienstverleners en alle andere ketenpartners belangrijke informatie te koppelen. 

Het duurt nog bijna vier jaar voordat de QR-code van GS1 door alle kassa’s kan worden gescand, maar Broeks benadrukt dat het voor bedrijven het beste is als ze zich nu al voorbereiden. “Het besef van de impact moet groeien. Ik voer elke maand gesprekken met bedrijven om hun mening hierover te peilen en te spreken over kosten en opbrengsten.”

Dit is onze grootste transitie, die belangrijke maatschappelijke beweging mogelijk maakt en kansen biedt voor consumenten, retailers en merkeigenaren.

Nu beginnen om klaar te zijn voor de toekomst

Reden temeer om er nu mee te beginnen. Er zijn ook cases in logistiek, marketing of verduurzaming om het effect van de QR-code van GS1 aan te tonen, en inzicht te krijgen in de (kosten-)voordelen. “Retailers schaffen nieuwe kassasystemen aan en leveranciers vervangen op hun verpakkingen de streepjescode door de QR-code van GS1”, zegt Broeks. “We maken een business case van de kostenkant en tonen aan wat die investeringen opleveren aan financiële en maatschappelijke waarde.”

Hij verwijst naar het beprijzen van CO2 en de werkelijke kosten van plastic, om de maatschappelijke waarde aan te geven. “Aan de QR-code van GS1 kun je alle beschikbare data koppelen over de invloed van het product op mens en klimaat. Data die de wetgeving steeds meer vereist. Via die QR-code krijg je een goed inzicht in de werkelijke maatschappelijke kosten, ofwel true pricing. Als je bijvoorbeeld alle kosten meerekent, is de true price van plastic wel 200 euro. Over CO2 en plastic gaan we cases doen. Ook doen we een case met ‘nudging’, ofwel om consumenten te inspireren om voor biologisch te kiezen door goede informatie in de winkel en online en hieraan gekoppelde marketingprikkels. Dat is met die QR-code heel goed te doen.”

Er zijn al grote multinationals die zich hard maken voor het gebruik van de QR-code. Zo’n koploper is Procter & Gamble, wiens bestuursvoorzitter Jon Moeller er onlangs bij internationale industrieleiders aandrong op de overstap van de traditionele streepjescode naar de QR-code van GS1. Moeller schreef hierover een brief aan het bestuur van het Consumer Goods Forum, dat met 400 aangesloten consumentengoederenbedrijven in 70 landen wereldwijd een belangrijk platform is.

“Ahold Delhaize is ook een van de leden en daarmee heb ik onlangs over dit onderwerp gesproken”, zegt Broeks. “Zij erkennen het belang van de QR-code en zullen een voortrekkersrol vervullen.” Bij de bedrijven zitten de investeringen en de complexiteit, erkent Broeks. De meeste smartphones van consumenten, kunnen al QR-codes scannen en daar zitten ook veel mogelijkheden.

Offline en online voordelen

“Een mooi voorbeeld is Dopper, de producent van herbruikbare drinkwaterflesjes. Er blijken in Nederland liefst 110 duizend watertappunten te zijn, maar consumenten weten ze onvoldoende te vinden. Via de QR-code van GS1 die ook locatiegegevens bevat, kom je door het scannen van de code te weten waar het dichtstbijzijnde tappunt is.”

Ook online biedt de QR-code van GS1 voordelen. “Een online klant gaat af op beeldmateriaal en moet erop vertrouwen dat bepaalde merkartikelen echt zijn en geen nep”, zegt Broeks. “Die zekerheid kun je geven via de QR-code, waaraan je een serienummer koppelt die de herkomst van het product aangeeft. FrieslandCampina past dit al in Azië toe, om klanten te garanderen dat de melkpoeder het echte product van het merk Friso is. Naast fraudebestrijding biedt de QR-code de webshop mogelijkheden om extra informatie te koppelen en via aanverwante producten meer te verkopen.”

Een ander voorbeeld dat Broeks noemt, is de retailer Decathlon. “Zij bekijken nieuwe business modellen in circulariteit, zoals skikleding en accessoires als skibrillen die van hergebruikt materiaal zijn gemaakt. Hergebruik en reparatie zijn services die retailers steeds meer aanbieden. Ook moeten leveranciers en retailers weten hoe hun verpakkingen zijn samengesteld en hoe ze recyclebaar zijn. Voor al dit soort toepassingen kun je de QR-code van GS1 koppelen aan het Digital Product Passport waarin staat welk materiaal wanneer is gebruikt of vervangen.”

Opvolger

De streepjescode heeft na 50 jaar zijn diensten bewezen en nu is het tijd voor een opvolger. Dat is de QR-code van GS1 waarvoor Broeks zich inspant. “We verwachten dat het gebruik van 2D scanning wereldwijd in verschillend tempo zal groeien, maar één ding is zeker: degenen die deze transformatie het snelst omarmen, zullen het best in staat zijn om de waardevolle nieuwe kansen en voordelen te benutten.”