14-11-2023

Intergamma: ‘Verpakkingsinformatie hebben we keihard nodig’

Informatie over het gewicht en de samenstelling van verpakkingen is keihard nodig, stelt Margreeth Pape, director sustainability bij Intergamma: “De EU eist dat we concrete maatregelen nemen om verpakkingen te verduurzamen. We hebben data nodig om te meten of we aan de doelstellingen voldoen.”

Intergamma: ‘Verpakkingsinformatie hebben we keihard nodig’ - Intergamma 1

Margreeth Pape is drie jaar geleden binnengehaald om voor Intergamma een duurzaamheidsstrategie op te zetten. Dat die duurzaamheidsstrategie inmiddels een belangrijke pijler van Intergamma’s bedrijfsstrategie is geworden, vervult haar met trots. “Wij vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen. De impact van onze bedrijfsvoering op het milieu heeft een prijs. We kunnen die milieuprijs vanuit concurrentieoverwegingen natuurlijk niet zomaar doorberekenen, maar we proberen als Intergamma wel het verschil te maken. Wij willen de meest duurzame doe-het-zelfretailer worden.

Geen data over verpakkingen

In de duurzaamheidsstrategie van Intergamma spelen verpakkingen een belangrijke rol. De afgelopen jaren zijn flinke slagen gemaakt als het gaat om de verduurzaming van verpakkingen. Denk aan het gebruik van gerecyclede grondstoffen en gecertificeerd papier en karton. Of aan aanpassingen aan het ontwerp van verpakkingen, zodat klanten de materialen gemakkelijker kunnen scheiden.

“Waar we tegenaan liepen, is dat we het resultaat van al die inspanningen nooit terugzagen in cijfers. Wij verzamelden binnen Intergamma geen data over verpakkingen. Ook in de GS1 datapool waren daarvoor geen datavelden beschikbaar”, stelt Pape.

Het mooie van GS1 is dat we data op een eenduidige manier kunnen vastleggen en verwerken.

Afspraken over verpakkingsinformatie

Het ontbreken van data was voor Intergamma de aanleiding om in actie te komen. Samen met GS1 en andere partijen in de doe-het-zelf-sector heeft de retailer een werkgroep opgericht om afspraken te maken over verpakkingsinformatie. “De Europese Unie heeft vorig jaar een nieuwe packaging directive (PPWR) vastgesteld, waarin concrete doelstellingen over verpakkingen zijn opgenomen. De werkgroep heeft onderzocht welke data we nodig hebben om te kunnen meten in hoeverre we aan die doelstellingen voldoen. Die data hebben we ook nodig om aangifte te doen bij het Afvalfonds in Nederland en Fost Plus in België.”

De werkgroep heeft afspraken gemaakt over nieuwe datavelden, die inmiddels zijn toegevoegd aan de datapool van GS1. “Het mooie van GS1 is dat we data op een eenduidige manier kunnen vastleggen en verwerken. Leveranciers krijgen niet alleen van ons vragen over verpakkingsinformatie, maar ook van andere retailers zoals Maxeda. Dat leveranciers die informatie maar één keer in de datapool hoeven te zetten, maakt het voor hen een stuk gemakkelijker. Zeker omdat heel veel leveranciers al zijn aangesloten op de datapool.”

Data over grondstoffen in een verpakking

De werkgroep heeft haar best gedaan om leveranciers niet te overvragen. Pape: “Het gevaar bestaat dat je eindeloos datavelden blijft creëren, die leveranciers een grote administratieve last opleveren. Daarom hebben we ons best gedaan om het zo simpel mogelijk te houden en het aantal datavelden te beperken.”

Het eerste dataveld gaat over het verpakkingstype. Zit het product in een kartonnen doosje, plastic folie of een verfblik? Het tweede veld betreft het verpakkingsmateriaal. Is gebruik gemaakt van gerecycled plastic of afbreekbaar plastic? “We vragen ook naar het gewicht van het verpakkingsmateriaal en de daarvoor gebruikte grondstoffen, zodat we kunnen meten hoeveel verpakkingsmateriaal we op de markt brengen. Europa eist bijvoorbeeld dat we plastic verpakkingen in 2030 voor minimaal 35 procent uit gerecycled plastic moeten bestaan. Om te kunnen aantonen dat we daaraan voldoen, hebben we de data daarover keihard nodig.”

We vragen ook naar het gewicht van het verpakkingsmateriaal en de daarvoor gebruikte grondstoffen, zodat we kunnen meten hoeveel verpakkingsmateriaal we op de markt brengen.

Verplichte duurzaamheidsrapportage

Intergamma wijst ook op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een nieuwe Europese wet die grote bedrijven zoals Intergamma verplicht om elk jaar een door een accountant gecontroleerde duurzaamheidsrapportage te publiceren. “In 2026 zullen wij onze eerste rapportage over 2025 moeten uitbrengen. Een belangrijk onderdeel daarin is verpakkingen. Wij zijn dus verplicht om naar buiten toe transparant te zijn over de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die wij op de markt brengen.”

Pape begrijpt dat niet alle leveranciers die data van het ene op het andere moment boven water kunnen halen. “We weten dat we best veel vragen van leveranciers, maar het is wel nodig om deze data te verzamelen zodat we daadwerkelijk alle doelstellingen kunnen halen. En in de toekomst zullen de benodigde datavelden alleen maar toenemen. Denk aan de digitale productpaspoorten die we de komende jaren voor alle producten moeten ontwikkelen. Het is belangrijk dat leveranciers daarop zijn voorbereid.”

“De hele keten moet in actie komen”

Pape merkt dat de grotere leveranciers hun datamanagement vrij goed op orde hebben en de gevraagde verpakkingsinformatie vrij gemakkelijk kunnen aanbieden. “Er zijn ook leveranciers die zich al wat meer bewust zijn van de wetgeving die op ons afkomt en al enigszins daarop voorbereid zijn. Maar er zijn ook leveranciers die zich afvragen hoe ze die informatie uit hun systemen kunnen halen. Vaak zijn dat leveranciers die ook weer afhankelijk zijn van hun eigen verpakkingsleveranciers. De hele keten moet dus in actie komen.”

Uit de metingen van GS1 blijkt dat veel leveranciers nog lang niet alle datavelden hebben ingevuld. De data over het type verpakking is vaak wel voorhanden. Maar de data over het soort verpakkingsmateriaal, gewicht en de gebruikte grondstoffen zijn slechts sporadisch ingevuld. “Dat is niet zo gek, maar toch roepen we alle leveranciers op om aan de slag te gaan met die data. Dat is gewoon nodig om aan de wetgeving te voldoen. Als leveranciers nog met vragen kampen, bijvoorbeeld over de interpretatie van die datavelden, vraag ik ze om gebruik te maken van de hulp die GS1 biedt.”