15-11-2022

Intergamma: ’Datamanagement is tegenwoordig de spin in het web’

Niet alle leveranciers zagen bij de lancering van de GS1 datapool de urgentie om goede artikeldata aan retail te leveren. “Bij sommigen was maar één medewerker verantwoordelijk voor data, terwijl andere leveranciers er een complete afdeling voor hadden opgericht”, zegt Laurie Huurdeman, hoofd datamanagement van Intergamma. Dat veranderde in 2020 snel. “Toen tijdens de coronapandemie bleek dat de handel vooral dankzij goede artikeldata door liep, kwam bij de meeste leveranciers het draagvlak wel.” 

Intergamma: ’Datamanagement is tegenwoordig de spin in het web’ - Intergamma ’Datamanagement Is Tegenwoordig De Spin In Het Web’

Directe beschikbaarheid data

Het grote voordeel voor retailers van de GS1 datapool ziet Intergamma in het direct kunnen beschikken over alle relevante artikeldata op het moment dat een product wordt opgenomen in het assortiment. “Niet alleen kan het product snel online gezet worden, maar ook onze interne afdelingen hebben direct de informatie die ze nodig hebben. Zo zijn verpakkingsmaten direct inzichtelijk en beschikken we ook voor de schappenplannen meteen over de nodige informatie.”

Eisen steeds hoger

Vanuit de retail zijn de eisen aan de kwaliteit van de artikeldata de afgelopen jaren steeds hoger geworden. “Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de functionaliteit van onze website. Die speelt een cruciale rol in de customer journey en daar moet de consument dus snel het gewenste artikel kunnen vinden inclusief alle benodigde informatie en inspiratie.”

Ook duurzaamheid, milieuwetgeving en veiligheid zijn thema’s die de afgelopen jaren binnen GS1 voor veel aanpassing aan het datamodel hebben gezorgd. Aangescherpte en nieuwe wettelijke verplichtingen zorgen er volgens Laurie voor dat het leveren van en werken met goede kwaliteit artikeldata een continu en intensief proces is. “Maar het is vooral een essentieel proces omdat het zowel voor de leveranciers als de retail de hele organisatie raakt. Datamanagement is tegenwoordig de spin in het web en daarin faciliteert GS1.”

Wij vragen leveranciers om optionele velden die voor het product relevant zijn ook correct te vullen. Zo kunnen wij het product online nog beter presenteren en dat betekent voor ons beiden meer omzet.

Laurie Huurdeman - Laurie Huurdeman

Laurie Huurdeman

Hoofd datamanagement Intergamma

Vulgraad niet heilig, kwaliteit data wel

De vulgraad van de datapool speelt daarin een belangrijke rol. Hoe meer velden zijn ingevuld, hoe beter de workflow loopt. “Maar dat werkt alleen maar als de kwaliteit van de data in ieder veld klopt en volgens de standaard juist is ingevuld. Daarom werken we ook met verplichte velden en optionele velden. Als die verplichte velden door de leverancier op de gewenste manier zijn gevuld, kunnen wij een artikel opnemen in ons assortiment en is het goed vindbaar in onze zoekfilters. Wij vragen leveranciers om optionele velden die voor het product relevant zijn ook correct te vullen. Zo kunnen wij het product online nog beter presenteren en dat levert ons beiden meer omzet op.”

Filters vragen om heldere data

Als voorbeeld van optionele velden noemt Laurie de velden waarin leveranciers vrije tekst kunnen invoeren. “Het komt voor dat ze in een tekst op meer dan tien verschillende manieren aluminium beschrijven als materiaal waarvan een product gemaakt is. Wellicht goed bedoeld voor de afwisseling in de tekst, maar onze filters weten daar geen raad mee. Vrije tekstvelden moeten daarom echt consistent en foutloos ingevuld worden. En de kleur turquoise interpreteert de ene leverancier als groen en een andere als blauw. Die op het eerste oog kleine verschillen zijn van grote invloed op de weg van een artikel naar de consument.”

First time right

Toewerken naar een datamodel dat uitgaat van ‘first time right’ is in de ogen van Intergamma enorm belangrijk. “Dat gaat ervoor zorgen dat de data direct goed is ingevoerd en voldoet aan alle standaarden en voorwaarden. Daarvoor is een zo breed mogelijk draagvlak nodig binnen de hele markt. Binnen GS1 werken continu aan de verbetering en verfijning van de datapool vanuit de overtuiging dat die datapool leidend is in alles wat we doen. Mede daarom roepen wij branchegenoten op om aan te sluiten. De zorg voor artikeldata van goede kwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Kwaliteitscontrole

 Punt van aandacht binnen de datapool is volgens Intergamma de controle van de datakwaliteit. “Het ergste wat wij als retailer kunnen doen, is de consument verkeerde informatie bieden. Dat betekent dat wij moeten kunnen vertrouwen op de aangeleverde data. Die informatie moet de meest betrouwbare in de markt bron zijn. Als eigenaar van alle informatie, zijn leveranciers verantwoordelijk voor die data. Het zou goed zijn als GS1, naast het faciliteren van artikeldata ook de kwaliteitscontrole van die data kan oppakken.”

Voordeel van de nauwe betrokkenheid van leveranciers en retail binnen GS1 is dat ook hierover open gecommuniceerd wordt en gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht. “Iedereen is zich bewust van het belang van die datakwaliteit, dus daar werken we samen aan. Zo maken we de GS1 datapool steeds beter.”