25-1-2023

Gardena: ‘Investeer in de kwaliteit van de data die je deelt’

Het uitgebreide tuinassortiment dat Gardena via retail op de markt brengt, kan alleen succesvol verkocht worden als retailers over de juiste productdata en -content beschikken. “Het is onze taak om die data en content te leveren en vervolgens is het aan de retail om die op de goede manier in te zetten. Zo maken we samen de business”, zegt Thomas Hendrickx, Key Accountmanager Gardena.

Gardena: ‘Investeer in de kwaliteit van de data die je deelt’ - Investeer In De Kwaliteit Van De Data Die Je Deelt

Die artikeldata en de content is voor Gardena zelf overigens ook essentieel. Hendrickx: “We gebruiken het ook voor onze eigen interne systemen en processen en de webshop. Omdat de data zowel voor onszelf als voor de retail belangrijk is, investeren we daar graag in. Bij het vullen van de datapool komt nagenoeg alle artikeldata samen. Of het nu om marketing, logistiek, verpakking of andere informatie gaat, hoe meer informatie we delen hoe beter de producten vindbaar zijn. Voor retailers en consumenten, maar ook ons eigen datamanagement doet hier inzichten uit op.”

We willen het er niet even bij doen

Nadat de sector ‘tuin en dier’ drie jaar geleden werd toegevoegd aan de datapool van GS1, zag Gardena – onderdeel van Husqvarna Nederland – direct de toegevoegde waarde van aansluiting bij GS1. “Wij hadden binnen Gardena ook de ervaringen met verschillende lijstjes met data die we moesten aanleveren, verschillend per retailpartner. Met soms ontbrekende data als gevolg en een grotere kans op fouten. Dus toen een grote groep retailers liet weten met de datapool te willen werken, zijn wij direct meegegaan.”

Om het meteen goed te doen, nam Gardena een medewerker in dienst die zich volledig ging bezighouden met de invoer van artikeldata en het bijhouden daarvan. “We weten uit het verleden hoeveel nadelen je kunt hebben van verkeerde artikeldata, dus we willen het er niet even bij doen. Deze collega die dedicated op de artikeldata zit, zorgt dus voor het vullen van de datapool. Zij kent de richtlijnen van GS1 en daardoor kunnen retailpartners snel over de juiste artikeldata beschikken”, zegt Hendrickx.

2023 is jaar van de waarheid

Dat de keuze om direct aan te haken bij GS1 de juiste is geweest, blijkt volgens Hendrickx wel uit de afspraken die retail en leveranciers binnen GS1 eerder dit jaar hebben gemaakt. “Retailers in de tuin- en diersector hebben afgesproken dat op 31 december 2023 wat hun betreft GS1 de standaard is. Dat betekent dat je als leverancier je data op orde moet hebben in de GS1 datapool. Het gaat voor veel bedrijven echt het jaar van de waarheid worden.”

Volgens Hendrickx gaan harde keuzes gemaakt worden. “Retailers willen dan alleen samenwerken met leveranciers die hun data via GS1 delen en andersom zullen leveranciers kiezen om data en content alleen nog maar aan te leveren via GS1.”

Begin klein en begin morgen

Hendrickx roept leveranciers die nog niet aangesloten zijn bij GS1 op om dat snel alsnog te doen om daarmee te voorkomen dat ze straks buitenspel staan. “Een belangrijke tip daarbij is dat je klein moet beginnen. Zorg dat je binnen je organisatie medewerkers krijgt die begrijpen hoe de datapool werkt. Daarmee borg je ook de kwaliteit van de ingevoerde data optimaal en die kwaliteit is enorm belangrijk. Ga niet voor kwantiteit, maar ga voor kwaliteit. Die bepaalt namelijk het succes van het artikel verderop in de keten.”

Hoewel Hendrickx zich kan voorstellen dat leveranciers opzien tegen het vullen van de datapool, raadt hij aan er morgen mee te beginnen. “Als je daar een of meerdere medewerkers dedicated op zet, heb je daar uiteindelijk binnen je eigen organisatie ook veel profijt van. De voor de datapool benodigde data komt namelijk van verschillende interne systemen en bronnen. Als die voor GS1 centraal verzameld en ingevoerd zijn, is die data voor collega’s ook sneller te raadplegen. Dat zorgt voor meer interne efficiency. Het is echt een investering die zeker zijn vruchten gaat afwerpen.”

Klantreis moet overal kloppen

“Consumenten oriënteren zich online en in de fysieke winkel. Ook voor de aankoop van producten geldt dat ze zowel online als in de winkel worden gedaan. Daarom is het belangrijk dat de informatie en presentatie daarvan op al die plekken overeenkomt. De consument moet het product herkennen. Een advertentie in een abri naast een fysieke winkel is geen garantie voor conversie als de retailer niet de juiste data in zijn winkel heeft. De klantreis moet overal kloppen en herkenbaar gelijk zijn.”

Wat daaraan zou kunnen bijdragen is om bij de data die in GS1 wordt gedeeld per artikel meer dan één foto toe te voegen. “Nu stelt GS1 één foto verplicht, maar wij streven naar minimaal drie. Dan kun je behalve een productfoto ook een actie- of sfeerfoto toevoegen. Doordat retailers er een kunnen kiezen die aan hun wensen voldoet, krijgen ze meer gelegenheid om producten beter te verkopen.”

Niet frustreren maar verbeteren

Bij het vullen van de database lopen leveranciers soms tegen zaken aan die ze liever anders zien. Hendrickx: “Zo moest de garantietermijn van producten in dagen worden ingegeven. Maar op veel van onze gereedschappen zit tot wel 25 jaar garantie. Als je dat in dagen moet uitdrukken wordt het een heel gereken, zeker met alle schrikkeljaren daarbinnen. Dat hebben we bij GS1 neergelegd en gevraagd of het mogelijk is om – naast de garantietermijn in dagen – deze ook in maanden en jaren aan te geven. Dat is inmiddels ook mogelijk. En zo zijn er de afgelopen jaren meer aanpassingen geweest die op verzoek van leveranciers of retailers zijn gedaan. Dat is ook de kracht van samenwerken binnen GS1. We frustreren ons niet over punten als deze, maar delen wensen en vragen. Zo maken we de datapool samen steeds beter.”