14-1-2021

Nieuw rapport dringt aan op snelle adoptie GS1 standaarden voor veilig Covid-19 vaccinatieprogramma

Deloitte benadrukt in een nieuw rapport de dringende behoefte aan gemeenschappelijke standaarden in de wereldwijde gezondheidszorg. Adoptie van de standaarden en barcodes van GS1 waarborgen de veiligheid en geven het vertrouwen dat nodig is om het grootste vaccinatieprogramma in de wereldgeschiedenis tot een succes te maken.

Nieuw rapport dringt aan op snelle adoptie GS1 standaarden voor veilig Covid-19 vaccinatieprogramma - Nieuw Rapport Dringt Aan Op Snelle Adoptie Van GS1 Standaarden Voor Een Veilig Vaccinatieprogramma (1) (1)

Overheden en bedrijven uit de hele wereld staan voor één van de grootste logistieke, zorggerelateerde uitdagingen in de historie: het toedienen van vaccinaties ter bestrijding van COVID-19. Een nieuw rapport, uitgegeven door Deloitte, roept op om daarvoor zo snel mogelijk wereldwijde standaarden in te zetten. Standaardisatie in de logistieke ketens van de zorgsector is noodzakelijk voor een snelle, efficiënte en veilige distributie en registratie van vaccins.

Het rapport ‘Securing Trust in the Global COVID-19 Supply Chain’ stelt dat GS1 standaarden - naast intensieve samenwerking en transparante communicatie tussen ketenpartners – zorgen voor vertrouwen op alle niveaus in de keten. Vertrouwen dat uiteindelijk ook doorwerkt tot aan het eind van de keten: de patiënten zelf.

Meer transparantie en minder risico’s met barcodes

Met barcodes conform de GS1 standaarden is het mogelijk om medicijnen en medische hulpmiddelen uniek en veilig te identificeren door de hele keten, van ontwikkeling tot registratie bij gebruik. In Nederland wordt dit al toegepast, zowel bij medische hulpmiddelen als geneesmiddelen. Wereldwijd is de adoptie van GS1 standaarden in de gezondheidszorg nog groeiende. GS1 standaarden zorgen voor transparantie en helpen de afstemming tussen ketenpartners te verbeteren. Daarmee daalt het risico dat vaccins onnodig lang onderweg zijn, de houdbaarheid verstrijkt en valse vaccins in omloop komen.

Op dit moment hebben meer dan zeventig landen regelgeving of afsprakenstelsels waarvoor de sector gebruik maakt van GS1 standaarden. Deze landen vertrouwen op de GS1 DataMatrix (2D-barcodes) waarin de informatie voor identificatie van vaccins is opgenomen. Deze 2D-barcodes helpen om fouten te reduceren en de traceerbaarheid te verbeteren.

Accurate registratie van elke dosis

Het rapport van Deloitte noemt informatie waarmee vaccins kunnen worden geïdentificeerd (denk aan productcodes, batchnummers en houdbaarheidsdata) essentieel voor zorginstellingen om vaccins betrouwbaar te kunnen registeren. Deloitte voegt eraan toe dat de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert dat alle vaccincs aan de hand van deze data worden geïdentificeerd in de vorm van een gestandaardiseerde barcode. GAVI, de internationale vaccinatiealliantie, en UNICEF hebben daarnaast het gebruik van GS1 standaarden op de secundaire verpakkingen van vaccins verplicht gesteld.

Accurate identificatie en labeling van vaccins is nodig, zodat kan worden geregisteerd welke patiënt welk vaccin op welk moment heeft ontvangen

Sommige landen ondervinden problemen met het tracken en tracen van vaccins en het linken van vaccins aan patiënten in de administratie. Het rapport benadrukt het belang van een accurate identificatie en labeling van vaccins, zodat exact kan worden geregistreerd welke patiënt welk vaccin op welk moment heeft ontvangen. Een wereldwijd identificatiesysteem met unieke GS1 barcodes levert daaraan een cruciale bijdrage.

Hans Lunenborg, sectormanager gezondheidszorg GS1 Nederland: “De wereld staat voor een grote opgave als het gaat om de distributie en registratie van vaccins. Een van de uitdagingen is het opzetten van een efficiënt en doeltreffend vaccinatieprogramma. Voor een digitaal registratiesysteem is het scannen van de barcode een essentieel onderdeel om in het medisch dossier toe te voegen welk vaccin is toegediend. GS1 staat klaar om partijen als RIVM en de GGD’s bij deze operatie te helpen en tot een succes te maken.”