Hoe artikelgegevens beëindigen?

Voor leveranciers in de sector levensmiddelen en drogisterij

Staan er (nog) gegevens in GS1 Data Source die niet meer in je assortiment zitten en die je wil verwijderen? De manier waarop artikelen moeten worden beëindigd is veranderd sinds 20 november 2021. Voor het tijdelijk én definitief beëindigen gebruik je hetzelfde veld ‘Einddatum/tijd beschikbaarheid’.

Het (bestaande) veld ‘Indicator seizoensartikel’ blijft in gebruik voor seizoensartikelen: dus om artikelen tijdelijk te beëindigen. Als je in dit veld ‘Niet waar’ invult of het veld leeg laat, dan wordt de publicatie automatisch teruggetrokken wanneer de ingevoerde einddatum is verstreken. Dit geldt ook voor artikelen waarbij de einddatum beschikbaarheid in het verleden al is ingevoerd. Als je het veld vult met de waarde ‘Waar’ dan trekken wij de publicaties niet terug op de aangegeven datum. Datakwaliteitcontroles vervallen dan wel automatisch.

Welke velden gebruik je voor het beëindigen van artikelen?

  • Beëindigen artikelen (tijdelijk en definitief): Einddatum/tijd beschikbaarheid / End availability date/time / endAvailabilityDateTime.
  • Indicatie seizoensartikel: Indicator seizoensartikel / Seasonal product indicator. Dit veld gebruik je alleen voor het tijdelijk beëindigen van artikelen.

Check de online training om te zien hoe je dit doet.