Aan de slag

Ook aan de slag met RFID en een business case nodig?

Dan hebben we een paar handige tips:

Definieer welk probleem je met RFID wilt oplossen

Staar je niet blind op techniek en de daarvoor benodigde middelen. Want het gaat in eerste instantie om de issues je wilt oplossen (zoals efficiencyverlies) en hoe je dat met RFID zou kunnen oplossen.

De kosten en mogelijke baten zijn dus afhankelijk van het probleem dat je wilt oplossen. 

Gebruik de ervaring van andere bedrijven

Veel bedrijven gingen je voor bij het gebruik van RFID en de toepassingen ontwikkelen zich in hoog tempo. Bedrijven die RFID gebruiken rapporteerden een gemiddelde stijging in verkoop tussen de 1,5 en 5,5%.

Zorg voor draagvlak bij management

Intern draagvlak helpt om succesvol met RFID te starten. Dit betekent dat je goedkeuring en ondersteuning van je management nodig hebt om de juiste beslissingen te kunnen nemen als proceseigenaar van het RFID project.

Gebruik de GS1 standaard

Bedrijven kunnen efficiënter en effectiever samenwerken met standaarden voor informatie-uitwisseling. Gebruik de GS1 standaard om met leveranciers en platforms samen te werken: de serialised GTIN voor definiëring van de informatie en de EPC UHF Gen 2 tag en EPCIS voor het uitwisselen van informatie. Het gebruik van RFID genereert veel data: zorg daarom voor goede software die op de juiste manier met die data omgaat.

Breng tags aan bij de bron

Voor de keten is de beste oplossing als fabrikant de tags aanbrengen en coderen: zogenaamde ‘source tagging’. Als zij dit nog niet doen, dan kan het aanbrengen en/of coderen ook in een distributiecentrum of zelfs in de winkel. 

Definieer een testtraject met KPI’s

Waarvoor wil je RFID inzetten? En waarop: een deel van uw collectie of alles in een keer? In je distributiecentrum of in een of meerdere winkels?

Met een (kleine) pilot kun je aantonen dat RFID-gebruik een ‘sales uplift’ laat zien. Definieer daarom heldere KPI's die de relatie aantonen tussen het gebruik van RFID en de te verbeteren indicatoren. Dit kan helpen het management te overtuigen.

En tot slot: hou de pilot klein en gebruik de uitkomsten om kosten en baten nauwkeuriger te berekenen met de ROI calculator.

Hou het simpel

De introductie van RFID is niet het eind van een proces, maar pas het begin! Het is ‘learning by doing’. Daarom: hou het simpel, begin klein en breid langzaam uit.