Use cases: vervalsing tegengaan

Friesland Campina

Kansen

Serialisatie van producten (waarbij elk item wordt geïdentificeerd met een GTIN en uniek serienummer) kan worden gebruikt om te controleren of een product echt is.

Voordelen

  • Valse/nagemaakte goederen verminderen met een beter zicht op het product en de geschiedenis
  • De veiligheid van de consument verbeteren met meer zekerheid dat het product is geproduceerd/ gedistribueerd door de gewenste merkeigenaar

Gegevens in 2D barcode

Batch/lotnummer: maakt tracering op productieniveau mogelijk
Land van herkomst: voor herkomstbepaling en zekerheid over waar het product is geproduceerd.
Serienummer: maakt tracering op individueel item mogelijk

Use case

Friesland Campina toont consument herkomst product met QR-code van GS1