Een uniforme ketentaal

Een uniforme ketentaal - Veehouderij

Producenten van versproducten - boeren en tuinders - moeten en willen steeds meer informatie delen, van grond tot mond. Om dit zo efficiënt en effectief mogelijk te doen, is het noodzakelijk om informatie opwaarts de keten in te standaardiseren. Zo wordt informatie over herkomst en locaties bijvoorbeeld eenduidig beschikbaar. Het gebruik van een GS1 locatiecode (GLN) vormt hierin de basis.

Voldoen aan hoge eisen

Het delen van eenduidige productdata wordt nog vaak gedreven door het laatste deel in de keten: retail. Maar ook de agrarische keten gaat steeds meer over op digitaal. Daarnaast volgen ontwikkelingen elkaar snel op om voedsel duurzamer, veiliger en efficiënter te produceren. Daarom hebben bedrijven behoefte aan betere online datastromen om processen te optimaliseren. Maar ook om aan de hoge eisen van handelspartners, overheden en consumenten te voldoen, die bijvoorbeeld het traceren van producten noodzakelijk maken.

Product fysiek en digitaal hetzelfde

Een product moet fysiek en digitaal hetzelfde zijn. De informatie over ingrediënten moet bijvoorbeeld kloppen als je het online bestelt. Van kas tot kassa, van boerderij tot bord: in de toekomstige digitale, transparante voedselketen wisselen handelspartners op dezelfde manier informatie uit die beschikbaar is voor consumenten, overheden en retailers. Aan de basis daarvan ligt unieke identificatie met een GS1 locatiecode (GLN).  

Productreis door de keten

Om producten snel te traceren, is het belangrijk om locaties van producenten en leveranciers wereldwijd eenduidig te identificeren met een GS1 locatiecode (GLN). Door elke locatie in de keten met een unieke locatiecode te identificeren, achterhaal je makkelijk en snel wie waarvoor verantwoordelijk is binnen de keten of op welke plek een handeling plaatsvindt. Zo kun je producten op hun reis volgen door de hele keten, van grondstof tot eindproduct. 

Samenwerking met Fresh Upstream

In de agrarische- en verssector werken we samen met stichting Fresh Upstream aan één uniforme, digitale ketentaal in de internationale agrifoodketen. Fresh Upstream agendeert, stimuleert en faciliteert bedrijven om standaarden in de keten te gebruiken en te werken vanuit één bron voor data.

Een uniforme ketentaal - Agri Vers 1