Nieuw managementteam GS1

Nieuw managementteam GS1 - GS1 MT 2022 Web

Joachim Koch is aangetreden als nieuwe Chief Commercial Officer (CCO) van GS1 Nederland. Tegelijk is Maarten Vergouwen begonnen als Chief Information Officer (CIO). Met deze kopstukken heeft CEO Mirjam Karmiggelt de organisatie versterkt. Mirjam: “Om toekomstproof te kunnen zijn met alle datavraagstukken die op ons afkomen, moet ons ICT-ecosysteem aansluiten op de behoeften van onze klanten en op maatschappelijke vraagstukken. Alleen zo kunnen we verder bouwen aan efficiënte, transparante en duurzame ketens.”

GS1 in Nederland is het officiële verkooppunt van barcodes en biedt ook dataplatforms waarop partijen in een supply chain productinformatie kunnen delen. Consumenten en patiënten vragen om steeds meer informatie en bedrijven en instellingen moeten steeds efficiënter werken. Daarnaast stellen overheden steeds hogere eisen aan bijvoorbeeld voedsel- en patiëntveiligheid en duurzame productie. We helpen bedrijven te voldoen aan die toenemende informatiebehoefte.

CIO -  Maarten Vergouwen

Maarten Vergouwen is 1 januari gestart bij GS1 Nederland. Hij gaat als CIO invulling geven aan het ICT-ecosysteem van GS1 Nederland. Maarten: “We zijn een dataknooppunt en de contacten én de positie in de keten die we hebben bieden veel potentie. Bij GS1 gaan we nu eerst de onderliggende infrastructuur aanpakken: het fundament voor de toekomst leggen. De urgentie voor het invullen van de toenemende behoefte aan betrouwbare data is groot. Dit betekent dat onze dienstverlening daarop moet aansluiten en we structureel moeten verbeteren. De basis voor onze klanten zijn de alom bekende barcodes. Alle data die je hier vervolgens aan koppelt moet accuraat en betrouwbaar zijn. Daarnaast zijn ook flexibiliteit en snelheid in uitwisseling van groot belang. Met nieuwe producten en diensten werken we aan de verwachtingen die bedrijven van ons hebben om de data-eisen - van nu én in de toekomst - te kunnen beantwoorden.”

CCO - Joachim Koch

Joachim Koch is eveneens gestart bij GS1 Nederland in de rol van CCO. Joachim: “De rode draad in mijn loopbaan is het optimaliseren van processen, waarin commercie altijd een rol zou moeten spelen. Ik ben gegrepen door de snelheid waarin de waarde van productdata groeit. Het meest intrigerende daarin vind ik de exponentiele groei in data én de mate waarin de consument en patiënt steeds meer toegang krijgen tot informatie op basis van deze data. Bedrijven zijn bereid om hun productdata te delen als dat leidt tot productieverbetering, kostenreductie, klantenbinding en het beperken van productie- of imagocrises. Het mooiste vind ik dat data er écht toe doen, dat ze wat kunnen toevoegen aan de wereld. Dat inzicht gaat de komende jaren alleen nog maar meer toenemen. En het verhaal dat GS1 daaraan kan bijdragen moet verteld worden.”

MT-team compleet

Onder leiding van CEO Mirjam Karmiggelt bestaat het management nu uit vier personen: Loek Boortman (Chief Technology Officer (CTO)), Joachim Koch (CCO) en Maarten Vergouwen (CIO). “Joachim en Maarten hebben het talent en de ambitie om GS1 Nederland verder te ontwikkelen om te voorzien in data voor eerlijke, efficiënte, transparante en duurzame ketens. In een snel veranderende wereld is het van groot belang mee te bewegen met nieuwe technologieën, toenemende eisen op het gebied van data en veranderende wetgeving. We moeten onze klanten compleet ontzorgen en onze producten en diensten succesvol naar de markt gaan brengen. Om als GS1 het ‘centre’ voor excellente data te worden is het bouwen aan het toekomstige ICT-ecosysteem van fundamenteel belang. Natuurlijk in nauwe samenwerking met onze klanten vanuit de sectoren waar we voor werken. Ik ben blij dat GS1 Nederland de versterking krijgt die het verdient.”