Deel informatie over FSC- en PEFC-keurmerken

Deel informatie over FSC- en PEFC-keurmerken - Hout FSC PEFC

 

Veel producten in de doe-het-zelf- en tuinsector bevatten hout. Dit is een milieuvriendelijk materiaal, op voorwaarde dat het uit duurzaam beheerde bossen komt.

Met het Wereld Natuur Fonds en FSC Nederland is afgesproken dat de sector alleen nog maar duurzaam hout mag verkopen. Producten van duurzaam hout hebben een FSC- of PEFC-keurmerk.

  • Het FSC-keurmerk staat op producten van massief hout, maar ook op producten waarin hout of houtvezels zijn verwerkt, zoals plaatmateriaal, parket, deuren. Behalve eisen voor bosbeheer, hanteert FSC ook sociale eisen. FSC zorgt voor voldoende loon en verantwoorde werkomstandigheden voor de bosarbeiders.
  • Het internationale PEFC keurmerk garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft.

Wist je al dat het nu mogelijk is om data over deze duurzaamheidskeurmerken via de GS1 datapool te delen. De volgende attributen zijn daarvoor beschikbaar:

 

Attribuut  Beschrijving
FSC code deel 1 Code uit een picklist voor het eerste gedeelte van de totale FSC code. Deze verwijst naar de certificeringsinstantie die de controles bij het bedrijf uitvoert.
FSC code deel 2

Code uit een picklist voor het tweede gedeelte van de totale FSC code. Deze verwijst naar het type certificering: FM (Forest Management), COC (Chain of Custody), CW (Controlled Wood) of FM/COC (combined Forest Management and Chain of Custody).

FSC code deel 3 Het derde gedeelte van de totale FSC code. Dit is een cijfercode die het FSC gecertificeerde bedrijf uniek maakt.
FSC code deel 4 Het vierde gedeelte van de totale FSC code. Dit gedeelte kan uit zowel cijfers als letters bestaan maar kan ook blanco zijn.
FSC vervaldatum De datum waarop het FSC certificaat vervalt.
FSC samenstelling

Code uit een picklist waarmee de samenstelling van het product wordt weergegeven. Welk percentage van het product is FSC gecertificeerd.

PEFC code Het PEFC certificaatnummer.
PEFC samenstelling Code voor de samenstelling van het product. Welk percentage van het product is PEFC gecertificeerd.
PEFC vervaldatum De datum waarop het PEFC certificaat vervalt.