Steeds minder verschillen tussen datamodellen retail en GS1

Als leveranciers naast de GS1 datapool ook productdata in leveranciersportalen van retailers moeten invoeren dan is dit extra werk. Om de GS1 datapool echt de ‘single source of truth’ voor productdata te maken, zijn er stappen gezet om de verschillen weg te werken. 

Leveranciers hebben regelmatig aangegeven dat er nog verschillen zijn tussen het GS1 datamodel en de datamodellen van doe-het-zelfretailers. Daarom heeft GS1 samen met leveranciers Eltra, Albintra en Saint-Gobain en retailers Intergamma, Hubo België en Meno een aanpak getest om die verschillen weg te werken. In totaal zijn 30 GPC (GS1 Global Product Classification) productgroepen van isolatiematerialen en elektra gereviewd. De wijzigingen zijn vervolgens in het GS1 datamodel én de retailmodellen doorgevoerd. Zo kunnen leveranciers steeds meer data alleen via GS1 aanleveren.

Toetsen in reviewsessies

GS1 heeft de datamodellen bij de retailers opgevraagd en vergeleken met het GS1 Benelux datamodel. De verschillen zijn vervolgens in zogenaamde reviewsessies door leveranciers en retailers bekeken. Op basis daarvan zijn commerciële attributen en picklistwaardes voor isolatiematerialen en elektra aan het GS1 datamodel toegevoegd. Ook zijn er op internationaal niveau nieuwe GPC codes aangevraagd voor bepaalde productgroepen.

Pilot succesvol

Alle betrokken partijen zijn zeer positief over de aanpak en het resultaat. Daarom gaan we vanaf eind januari met de volgende productgroepen aan de slag. We starten met tuinbenodigdheden en daarna volgen sanitair, bouwmaterialen en handgereedschappen.

Interesse?

Heeft u interesse om deel te nemen aan de datamodel reviewsessies? Neem dan contact op met accounts@gs1.nl.