6-7-2023

Nieuwe slipsheets laten gemechaniseerd dc van Albert Heijn soepeler draaien

Een gemechaniseerd distributiecentrum stelt strikte eisen aan de binnenkomende pallets. Dat is ook de ervaring van Albert Heijn in Zaandam, waar de pallets met Nestlé PyjamaPapje tot een jaar geleden steevast voor verstoringen zorgden. De oplossing heeft Nestlé gevonden in het gebruik van vormvaste slipsheets die beter passen bij de productspecificaties van Nestlé PyamaPapje. De bijvangst: 3,5 ton minder plastic.

Nieuwe slipsheets laten gemechaniseerd dc van Albert Heijn soepeler draaien - Nieuwe Slipsheets Laten Gemechaniseerd Dc Van Albert Heijn Soepeler Draaien

Albert Heijn staat op het punt om de bevoorrading van de laatste 11 winkels over te hevelen naar het nieuwe gemechaniseerde distributiecentrum in Zaandam. Daarmee komt het totaal aantal winkels dat hiervandaan beleverd wordt op 350. “Dat is bijna het dubbele van onze andere regionale distributiecentra, die elk zo’n 200 winkels bedienen. Mechanisatie stelt ons in staat om op hetzelfde aantal vierkante meters veel meer volume te verwerken”, vertelt Willeke Seijbel, lid van het projectteam mechanisatie van Albert Heijn.

Niet meer te corrigeren

Een gemechaniseerd distributiecentrum is wennen, zowel voor Albert Heijn als voor de leveranciers. “In een conventioneel distributiecentrum kunnen we veel handmatig corrigeren”, legt leverancierscoördinator Jamiro den Enting van Albert Heijn uit. “Als de binnenkomende goederen ietwat scheef staan, corrigeren we dat ter plekke om de pallet goed en veilig in de buffers te kunnen plaatsen. Maar in een gemechaniseerd distributiecentrum is deze optie niet voorhanden. Als de goederen meer dan 50 millimeter overhangen, wordt de pallet geweigerd om verstoringen verderop in het systeem te voorkomen.”

Verstoringen bij PyjamaPapje

Ook als een pallet wel wordt geaccepteerd, kan die nog steeds een verstoring veroorzaken. Dat gold tot halverwege 2022 voor PyjamaPapje, een product van Nestlé. Om stabiele pallets te creëren, bracht Nestlé tijdens het stapelen van de dozen na elke laag een slipsheet aan: een kartonnen tussenvel dat schuiven en scheefzakken van dozen moet voorkomen. “Voor het afstapelen van pallets gebruiken we machines die een complete laag dozen inclusief slipsheet in één keer kunnen oppakken”, verklaart Den Enting. “Maar de slipsheets op de pallet met PyjamaPapjes hadden de neiging om te kreukelen, vouwen en soms zelfs te scheuren. Als zo’n machine dan een laag met PyjamaPapjes oppakte, bleef de slipsheet als een rok voor de sensoren wapperen.”

Telkens als een slipsheet mee omhoog ging, schoot het systeem in een storing. Den Enting: “Een pallet met PyjamaPapjes telt acht lagen en bij elke laag trad dezelfde storing op. Met als resultaat dat we soms een uur in plaats van zes minuten nodig hadden voor het ontstapelen van een pallet.”

Als de goederen meer dan 50 millimeter overhangen, wordt de pallet geweigerd om verstoringen verderop in het systeem te voorkomen.

Helder krijgen wat het probleem was

Albert Heijn kaartte het probleem aan bij Nestlé. Het belandde op het bordje van Monica Keislair, die als supply chain customer developer op dat moment verantwoordelijk was voor de categorie babyvoeding. “Wij waren al op de hoogte van het probleem, omdat dit ook speelde in andere gemechaniseerde distributiecentra. Wij weten dat voor sommige producten de kwaliteit van de slipsheets nog niet voldoende is voor dit soort type distributiecentra. Dat Albert Heijn videobeelden van de verstoringen kon delen, heeft bijgedragen aan een oplossing. Daardoor hebben wij samen met onze fabrieken de juiste aanpassingen kunnen maken.”

Testen met betere slipsheets

Nestlé heeft verschillende testpallets gemaakt met verschillende vormvaste slipsheets. De tweede test met slipsheets van 300 in plaats van 150 gram per vel bracht soelaas. Door het hogere gewicht in combinatie met de grotere vormvastheid laten deze tussenvellen zich beter oppakken zonder dat ze kreukelen, vouwen of scheuren. “Door de goede vormvastheid van de slipsheets was het ook mogelijk om het aantal slipsheets per pallet te reduceren. Wij werken verder aan innovaties met onze verpakkingsleveranciers om slipsheets te produceren met minder karton én toch dezelfde vormvastheid.” 

De Perfect Pallet Guideline

Het is binnen Nestlé niet gebleven bij deze ene maatregel. “Wij committeren ons wereldwijd aan de standaarden van GS1, maar die zijn niet toereikend om te waarborgen dat aan alle aflevercondities op pallet-, laag- en artikelniveau wordt voldaan. Daarom hebben we vanuit Nestlé in Nederland het initiatief genomen voor de ‘Perfect Pallet Guideline’. Tweejaar lang hebben we gewerkt aan deze richtlijn, waarbij we volop gebruik hebben gemaakt van de feedback van supermarktketens. Daarin zijn afspraken opgenomen over het gebruik van slipsheets en hoeksteunen en over de stabiliteit van pallets. Als alle fabrieken deze richtlijn hanteren, kunnen we onze klanten pallets in perfecte conditie leveren. Inmiddels wordt deze richtlijn wereldwijd binnen Nestlé opgepakt.”

Albert Heijn weet inmiddels uit ervaring dat niet alles exact in richtlijnen of standaarden is vast te leggen. In veel gevallen is per product additionele samenwerking nodig. De Perfect Pallet Guideline van Nestlé is een goede start zoals is gebleken bij de PyjamaPapjes. De slipsheets die Nestlé nu gebruikt voor de pallets met PyamaPapjes, kunnen bij andere pallets met andere producten nog steeds voor verstoringen zorgen. Welke slipsheets dan wel voldoen, hangt onder meer af van de gebruikte verpakkingen, het stapelpatroon en de machine die wordt ingezet voor het afstapelen van de pallets. “Dat is en blijft maatwerk”, stelt Seijbel. “Het helpt om met andere retailers en leveranciers kennis en ervaring te delen, zodat we meer leren over de functie en werking van slipsheets.”

De machines en robots in het distributiecentrum van Albert Heijn werken allemaal op basis van data. Als die niet correct zijn, ontstaan problemen die leiden tot fouten en vertragingen.

Kwaliteit van logistieke data

Een ander aandachtspunt betreft de kwaliteit van data; met name van logistieke data zoals de afmetingen en gewichten van producten, het aantal producten per omdoos en het aantal omdozen per pallet. “Datakwaliteit was natuurlijk altijd al cruciaal voor een goede bedrijfsvoering, maar voor gemechaniseerde distributiecentra zo mogelijk nog belangrijker. De machines en robots in het distributiecentrum van Albert Heijn werken allemaal op basis van data. Als die niet correct zijn, ontstaan problemen die leiden tot fouten en vertragingen”, vertelt Lloyd Ramkisoen, binnen Nestlé verantwoordelijk voor customer service en data.

Albert Heijn onderschrijft het belang van datakwaliteit. Den Enting: “Het komt nog te vaak voor dat we goederen ontvangen van andere leveranciers waarbij de beschikbare logistieke data niet langer actueel is. Op het moment dat de afmetingen van het fysieke product afwijken van de verwachte data, moeten we handmatig ingrijpen en de afmetingen controleren. In het ergste geval leidt dat tot storingen van onze robots die deze dozen moeten stapelen in rolcontainers.”

Bijvangst: 3,5 ton minder plastic

Het verbeteren van de aanlevering is een arbeidsintensief proces dat nauwe samenwerking tussen supermarktketens en leveranciers vereist, maar ook soms tot mooie bijvangsten leidt. Binnen Nestlé was het bijvoorbeeld gebruikelijk om elke tray met PyjamaPapjes te verpakken in krimpfolie. “Tegelijk met het testen van nieuwe slipsheets hebben we onderzocht wat er gebeurt als we afzien van die folie. Door de krappe kartonnen tray in combinatie met de nieuwe, vormvaste slipsheets bleef de stabiliteit van de pallet gewaarborgd. Dat heeft ertoe geleid dat we alleen al voor dit product op jaarbasis 3,5 ton plastic besparen”, vertelt Keislair.

Vrijwel altijd hebben initiatieven om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te reduceren een negatieve impact op het proces in gemechaniseerde distributiecentra. Minder verpakkingsmateriaal betekent doorgaans minder stevige verpakkingen en minder stabiele pallets. Het voorbeeld van PyjamaPapjes is een uitzondering. “Natuurlijk willen wij producten aanleveren die efficiënt door de keten stromen. Maar als dat ook nog een duurzamer kan door minder verpakking te gebruiken, is dat in het belang van ons allemaal”, stelt Bianca Oussoren, die binnen Nestlé inmiddels de functie van Keislair heeft overgenomen.

Veel aandacht gaat uit daar de presentatie van het product in het schap, maar soms staan we te weinig stil bij de wijze waarop het product vanaf de fabriek in de winkel terecht komt.

Zoek de samenwerking op

Albert Heijn roept leveranciers op om de samenwerking op te zoeken, zeker als het gaat om aanpassingen in verpakkingen. Seijbel: “Veel aandacht gaat uit daar de presentatie van het product in het schap, maar soms staan we te weinig stil bij de wijze waarop het product vanaf de fabriek in de winkel terecht komt. Daarin is een rol weggelegd voor supermarktketens, leveranciers en GS1. Zoek de samenwerking op. Tenslotte opereren we allemaal samen in dezelfde keten.”