24-1-2023

Michiel van Yperen nieuwe manager sustainability

Michiel van Yperen nieuwe manager sustainability - Michiel Van Yperen DEF
Michiel van Yperen is de nieuwe manager sustainability bij GS1 Nederland. Samen met bedrijven en partners van GS1 gaat hij werken aan de transitie van bedrijven naar een duurzame en circulaire economie.
 
De aanstelling van een manager sustainability past in de koers en ambities van GS1 Nederland. Circulariteit en duurzame flexibele supply chains zijn maatschappelijke thema’s waar we de komende jaren steeds meer mee te maken krijgen. Dit is veelal gedreven door nieuwe wetgeving, zoals het inzicht kunnen geven in de ESG score (Environmental, Social en Governance) en het digitale productpaspoort om producten duurzamer, beter recyclebaar en herbruikbaar te maken.

Data-behoefte bij transitie naar duurzame en circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie gaat gepaard met een enorme data-behoefte. In het kanaliseren en zichtbaar maken van al die data is een belangrijke rol weggelegd voor GS1. Met unieke GS1 identificatiecodes, zoals de barcode, en het delen van heldere en eenduidige data laten we de reis van het product zien. Van grondstof tot eindgebruiker.

Bijdragen aan duurzame wereld

Mirjam Karmiggelt, CEO van GS1 Nederland: “We zijn blij met de aanstelling van Michiel als manager sustainability. Om daadwerkelijk duurzaam te kunnen zijn, is het zaak inzicht in de complete keten te hebben. Pas dan is duidelijk aan welke knoppen we kunnen draaien. Door de jarenlange ervaring van Michiel in het versnellen van processen naar meer duurzame en circulaire ketens en zijn uitgebreide kennis van duurzaamheid ben ik ervan overtuigd dat hij GS1 Nederland verder gaat helpen in onze missie: het efficiënt en transparant maken van ketens. ”
 
Michiel van Yperen over zijn aanstelling als manager sustainability van GS1 Nederland: “Ik kijk er naar uit om een nieuw duurzaam hoofdstuk aan de bijna 50 jaar GS1 geschiedenis toe te voegen. Transparantie, traceerbaarheid en data staan centraal om de circulaire economie goed te laten draaien. En daar kan GS1 een cruciale rol in spelen. Het digitale product paspoort is daar een voorbeeld van. Samen met bedrijven ga ik verkennen welke kansen GS1 producten en oplossingen bieden om verschillende gebruikersgroepen te informeren over hoe producten zijn gemaakt, maar ook hoe ze gebruikt, afgedankt, ingezameld, gesorteerd en gerecycled kunnen worden. Ik kijk er enorm naar uit om deze kansrijke toepassingen te helpen ontwikkelen. Want met elkaar - met onze klanten en met de overheid - zullen we moeten werken aan een succesvolle duurzame verandering in de hele waardeketen.”

Over Michiel van Yperen

Michiel van Yperen komt van MVO Nederland, waar hij als transitiemanager in onder andere de textiel en bouw werkte. Met koplopers in deze sectoren werkte hij aan technische en sociale innovaties en de opschaling daarvan. Zo vergrootte hij met partners de markt voor circulaire (bedrijfs)kleding en duurzaam bouwen en begeleidde hij bedrijven naar toekomstbestendige businessmodellen. Met zijn omvangrijke kennis, onder andere als expert Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij het ministerie van Economische Zaken en bij de  OESO-richtlijnen, en als procesmanager bij MVO-verbeterprojecten in China Mongolië, Chili, Costa Rica, de VS, Bangladesh en Albanië, is Michiel een ervaren duizendpoot. De rode draad in zijn carrière is versnellen van processen voor meer duurzame en circulaire ketens.