26-4-2023

GS1 Nederland en JoinData lanceren samenwerking voor locatieregister

GS1 Nederland en JoinData hebben een Letter of Intent ondertekend om te komen tot één bron voor organisatie- en locatiedata van agrarische bedrijven, denk aan stallen, percelen, etc. De bedrijven gaan samenwerken door deze data efficiënt uit te wisselen en centraal vast te laten leggen op basis van GS1 standaarden. Door het koppelen van deze locaties en organisaties aan (input)producten kunnen deze in de toekomst worden geïdentificeerd van land tot klant.

GS1 Nederland en JoinData lanceren samenwerking voor locatieregister - GS1 Nederland en JoinData lanceren samenwerking voor locatieregister
De vraag naar data over locaties en organisaties in de agri- en food-keten neemt exponentieel toe. Data om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar die ook kansen biedt voor het verbeteren van de dagelijkse operatie. Denk aan: efficiënt handelen met partners, internationale zichtbaarheid van de organisatie, optimaler risicomanagement en makkelijk uitvoerbare recalls. Tegelijkertijd staat duurzaamheid en inzicht in de keten hoog in het vaandel, waardoor steeds vaker keurmerken en certificaten gedeeld worden.

Bundelen van krachten

Zowel GS1 Nederland als JoinData ondersteunen bedrijven bij het voldoen aan deze informatiebehoefte en bundelen hun krachten. GS1 Nederland biedt standaarden voor het identificeren van locaties en organisaties en JoinData als gevestigde partij en onafhankelijk dataplatform gericht op boeren. De beoogde samenwerking gaat over locatiedata van agrarische bedrijven binnen de Nederlandse agrarische- en foodsector en is er een zonder winstoogmerk.

Steeds meer data worden geproduceerd door boeren en telers en de impact van data in ketens is onmiskenbaar groot en wordt alsmaar groter.

Sener Celik

CEO JoinData

Heldere data terug de keten in

Het doel van beide partijen is het realiseren van één bron met gestandaardiseerde locatiedata van agrarische bedrijven en onderliggende locaties zoals stallen, silo’s, bewaarcellen, kassen, percelen etc. Met een koppeling zal in de toekomst data worden gedeeld via het platform van JoinData en het GS1 locatieregister. In het register kunnen alle (sub)locaties van bedrijven vastgelegd worden met een unieke internationale GS1 locatiecode, de GLN (Global Location Number). Aan deze locaties kan informatie worden toegevoegd, denk aan keurmerken en certificaten. Deze kunnen vervolgens worden gedeeld met leveranciers en afnemers in de vorm van een Digitaal Organisatie Paspoort. De voordelen van het initiatief zijn groot. Zo biedt het bedrijven de kans om efficiënter te werken en zorgt het voor een centrale borging van locatiedata. Ook kan de reis van producten door de keten vastgelegd worden. Waarbij het recht om te bepalen met wie de data gedeeld wordt altijd bij de boer ligt, de boer beheert dit via zijn Mijn JoinData dashboard.

Proof of Concept met vleesketen

De officiële aankondiging van de samenwerking is tegelijkertijd het startpunt voor een Proof of Concept (POC). Daarmee willen de partijen voor eind 2023 aantonen dat de samenwerking succesvol is. Drie bedrijven uit de vleessector doen mee aan de POC: Vion Food Group, Westfort Vleesproducten en VanLoonGroup.

‘Reis van producten nog beter vastleggen’

Mirjam Karmiggelt, CEO GS1 Nederland: “Als we data vanaf het begin door de agroketen willen laten stromen, zijn standaarden onmisbaar. Hierbij is een wereldwijde unieke identificatie van locaties essentieel. Met deze samenwerking creëren we veel waarde voor partijen binnen de sector. Ook moet dit ertoe leiden dat de reis van producten in de toekomst nog beter door de hele keten is vast te leggen.” 

Sener Celik, CEO JoinData: “Steeds meer data worden geproduceerd door boeren en telers en de impact van data in ketens is onmiskenbaar groot en wordt alsmaar groter. Het is essentieel dat data beschikbaar is en veilig en vertrouwd gedeeld kunnen worden, waarbij niet alleen de keten duurzamer wordt maar ook de boeren en telers toegevoegde waarde gaan ervaren door het delen van data. Met deze samenwerking beogen we hier een mooie stap voorwaarts in te maken.“