9-12-2022

Praktijk delen gebruik GS1 standaarden in ziekenhuizen

De laatste jaren is wereldwijde regelgeving in de gezondheidszorg voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen steeds meer afgestemd op wereldwijde standaarden voor productidentificatie. Wet- en regelgevende instanties in landen als Australië, Canada, de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten en in heel Europa erkennen de noodzaak van wereldwijde standaarden voor barcodering in de gezondheidszorg met het oog op inkoop en traceerbaarheid. Bovendien is er steeds meer bewijs dat barcodeoplossingen de algemene patiëntveiligheid verbeteren.

Praktijk delen gebruik GS1 standaarden in ziekenhuizen - Afb Artikel Website

Ziekenhuisteams werken vaak intern aan de invoering van deze standaarden, ook al hebben andere organisaties misschien al met succes een soortgelijk project uitgevoerd en kunnen ze er lering uit trekken. Om dit te voorkomen, werken GS1 organisaties in een aantal landen aan het Hospital Implementation Dashboard (HID). Het dashboard is ontwikkeld in samenwerking met IT-dienstverlener en adviesbureau PinkRoccade. Teams van GS1 Denemarken, GS1 UK, GS1 Japan en GS1 Nederland zijn al begonnen het dashboard te vullen met gegevens van verschillende ziekenhuizen.

Hospital Implementation Dashboard: use cases scannen 

"We proberen use cases te laten delen over het scannen van barcodes, zowel voor het scannen van patiënten, medische hulpmiddelen, medicatie, assets, noem maar op", legt Hans Lunenborg, sectormanager gezondheidszorg bij GS1 Nederland, uit. "Mijn belangrijkste doel is om te laten zien hoe andere ziekenhuizen je kunnen helpen bij de implementatie; van elkaar leren, netwerken."

GS1 helpt ziekenhuismedewerkers bij het invullen van de relevante gegevens, om de administratieve lasten te verminderen. Dit betekent dat de gegevens op het dashboard onderling tussen GS1 organisaties uit verschillende landen vergelijkbaar zijn. Het biedt GS1 ook de kans om nauwere banden te leggen met ziekenhuispersoneel en om hulp en advies te verlenen bij de implementatie in het algemeen. Met de inzichten die de tool biedt, zouden ziekenhuizen de standaarden breder en efficiënter moeten kunnen toepassen, waardoor de patiëntveiligheid kan worden verbeterd en de operationele efficiëntie kan worden verhoogd. Het dashboard geeft een idee van de verscheidenheid aan settings waarin ziekenhuizen het gebruik van GS1 standaarden waardevol kunnen uitrollen.

Bescherming van de gegevens

Voorlopig zijn de gegevens op het HID alleen zichtbaar voor medewerkers van GS1-lidorganisaties. Dat heeft voor een groot deel te maken met eisen op het gebied van gegevensbescherming en privacy. In Nederland zouden bijvoorbeeld medewerkers van het ene ziekenhuis de gegevens van een ander ziekenhuis niet mogen zien. Op langere termijn is het de bedoeling te onderzoeken hoe gegevens op grotere schaal kunnen worden gedeeld met behoud van de nodige privacy. Op dit moment gebruiken GS1 medewerkers het dashboard om hun kennis over het gebruik van standaarden uit te breiden en deze algemene informatie met ziekenhuizen te delen.

Volgende stappen

De pilot van het dashboard in Denemarken, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Japan heeft aangetoond dat het waardevolle inzichten kan bieden in hoe het gebruik van barcodes in zorginstellingen kan worden vergroot. In Nederland is het de bedoeling dat begin 2023 gegevens van ten minste 10 ziekenhuizen zijn verzameld en aan het dashboard zijn toegevoegd. Het team Healthcare van GS1 Nederland gaat langs ziekenhuizen om het dashboard te bespreken met zorgmedewerkers die betrokken zijn bij scanprocessen.

Op langere termijn is het ook mogelijk om gegevens van andere instellingen in het HID op te nemen - dat kunnen bijvoorbeeld laboratoria en extramurale instellingen zijn. Het scannen van barcodes wordt steeds belangrijker na de goedkeuring van de Europese In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) in mei 2022. Door de tool te gebruiken is het mogelijk een roadmap te maken van wat er nog moet gebeuren op het gebied van onder andere diagnostisch materiaal.

Uiteindelijk willen we de inzichten die de HID-tool biedt gebruiken om ziekenhuizen, zowel nationaal als internationaal, van elkaars best practices te laten leren.


Ondertussen proberen GS1 organisaties bij steeds meer ziekenhuizen gegevens te verzamelen. "Ik wil dit dashboard kunnen gebruiken op lokaal niveau, op regionaal niveau en op mondiaal niveau", zegt Lunenborg. "Uiteindelijk willen we de inzichten die de HID-tool biedt gebruiken om ziekenhuizen, zowel nationaal als internationaal, van elkaars best practices te laten leren." Hij moedigt alle ziekenhuizen aan die geïnteresseerd zijn in het delen van gegevens om contact op te nemen via healthcare@gs1.nl.

Conclusie

Inzicht in het huidige gebruik van GS1 standaarden in de gezondheidszorg - wie doet wat, hoe en waar - zou iedereen die betrokken is bij de sector moeten helpen. Zo kunnen lessen worden gedeeld, ook over hoe dergelijke standaarden het meest effectief kunnen worden geïmplementeerd. De HID-tool moet ziekenhuisteams helpen van elkaar te leren. In een wereld waarin de hoeveelheid gegevens snel toeneemt, kunnen GS1 standaarden helpen door een gemeenschappelijke taal te bieden voor het identificeren, registreren en delen van gegevens over de toeleveringsketen. Op die manier is belangrijke informatie toegankelijk, nauwkeurig en gemakkelijk te begrijpen. Door ziekenhuisteams te helpen begrijpen hoe de standaarden het best kunnen worden toegepast, ondersteunt de HID het snellere gebruik van barcodescanning om de efficiëntie en de veiligheid van de patiënt te verbeteren.