17-5-2022

Podcast Data in Bedrijf: ‘Scoren met een flexibele en efficiënte supply chain’

De retailmarkt verandert continu en dat leidt tot een hogere onzekerheid en complexiteit. In de nieuwe wereld is wendbaarheid en flexibiliteit dus belangrijk. Dit vraagt om samenwerking en transparantie. En daarmee groeit de behoefte aan informatie en betrouwbare (product)data.  

Podcast Data in Bedrijf: ‘Scoren met een flexibele en efficiënte supply chain’ - Afbeelding5

De juiste producten, op het juiste moment op de juiste plaats. Een proces waar snelheid in de keten van belang is, maar tegelijkertijd zijn er nogal wat obstakels die voor verstoringen zorgen. Nieuwe toetreders op de markt, de pandemie en een gebrek aan grondstoffen en personeel. Wat is er nodig om te zorgen dat we goed met deze verstoringen om kunnen gaan? En hoe gaan we om met de sterk fluctuerende en veranderende gedrag van consumenten?

Identificeren en traceren van goederen met productdata cruciaal

Logistieke ketens moeten én kunnen nog veel efficiënter en transparanter en daarvoor is het identificeren en traceren van goederen met gedetailleerde productdata cruciaal. Vertrouwen om data te delen moet in ieder geval gemeengoed worden. En samenwerking tussen alle ketenpartijen is daarbij key.

In onze derde podcast gaat Ron Lemmers hierover in gesprek met Walther Ploos van Amstel (logistiek expert), Rowell Versleijen (directeur logistiek bij PLUS) en Loek Boortman (CTO bij GS1 Nederland).

Luister naar onze podcast ‘Data in Bedrijf’ via soundcloud of Spotify.