14-9-2022

Podcast Data in Bedrijf: ‘Een circulaire economie starten we samen’

Als je business straks niet circulair is, kun je je producten niet meer op de markt brengen. Samen bouwen aan een transparante wereld die draait op data en op samenwerken is daarvoor cruciaal.

Podcast Data in Bedrijf: ‘Een circulaire economie starten we samen’ - 2022 09 14 10 02 08 Wat Is De Impact Van Circulair Worden Op Je Bedrijf New Business Radio En Nog

In de GS1 podcasts delen een gast en een GS1 Nederland expert inzichten, kennis en praktijkervaringen. Over hoe excellente productdata helpt bedrijfsprocessen efficiënt, duurzaam en transparant te maken.

De lineaire economie is nog steeds dominant, maar het moet anders. Tekort aan grondstoffen, de informatiebehoefte van de consument, wetgeving. Allemaal belangrijke drijvers voor bedrijven om te gaan werken aan een circulaire economie. En Europa wil alleen nog maar duurzame producten in de markt. Zij zien dat informatie nodig is om de geleidelijke eliminatie van niet-duurzame producten te versnellen. Een van de oplossingen daarvoor is het digitale productpaspoort: het opslaan en delen van relevante informatie over levenscyclus product.

“Je moet het serieus nemen en je organisatie daarop inrichten. Maar een circulaire economie bereik je niet alleen. Je moet nauw samenwerken in de keten en goed met elkaar afstemmen hoe je data over je product met je product in de keten kunt laten mee reizen.”

In onze vierde podcast gaat Martine Hauwert hierover in gesprek met Raymond de la Court, Managing Director Benelux, AkzoNobel Decorative Paints en Loek Boortman, Chief Technology Officer van GS1 Nederland.

Luister naar onze podcast ‘Data in Bedrijf’ via soundcloud of Spotify.