17-1-2022

Joachim Koch nieuwe CCO GS1 Nederland

Joachim Koch versterkt het directieteam van GS1 Nederland als chief commercial officer (CCO). Joachim: “Goed omgaan met data is dé manier voor toekomstbestendige ketens. Met goede productinformatie kunnen bedrijven immers grote maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, transparantie, integriteit en patiënt- en voedselveiligheid adresseren. Het is mijn doel om samen met de bij ons aangesloten bedrijven aan deze thema’s te werken.”

Joachim Koch nieuwe CCO GS1 Nederland - Joachimkoch 47

Joachim Koch is 1 januari gestart in de rol van CCO bij GS1 Nederland. Joachim: “De rode draad in mijn loopbaan is altijd het optimaliseren van processen geweest, waarin commercie altijd een rol zou moeten spelen. Ik ben gegrepen door de snelheid waarin de waarde van productdata groeit. Het meest intrigerende daarin vind ik de exponentiele groei in data én de mate waarin de consument en patiënt steeds meer toegang krijgen tot informatie op basis van deze data.”

Data zijn de sleutel om dringende maatschappelijke opgaven op te lossen

Joachim ziet dat in data de sleutel ligt om dringende maatschappelijke opgaven op te lossen. "Ze kunnen bij belangrijke thema’s - zoals de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties in 2030 - een oplossing bieden. Door informatie te analyseren verbeteren we ketens. Bijvoorbeeld door minder voedsel te verspillen, door duurzaamheidsinformatie aan consumenten te geven óf voor een doelmatige en veilige inzet van medische hulpmiddelen. Kortom, goed doen met data.”

Het mooiste vind ik dat data er écht toe doen

Joachim: “We staan nu op een kruispunt. Welke data zijn er allemaal nodig om eerlijke, efficiënte, transparante en duurzame ketens te bouwen? Bedrijven zijn écht wel bereid om hun productdata te delen als dat leidt tot productieverbetering, kostenreductie, klantenbinding en het beperken van productie- of imagocrises. We gaan steeds meer van het onderbuikgevoel naar datagedreven processen. Bedrijven kunnen met data veel meer waarde halen uit hun business. Het mooiste vind ik dat data er écht toe doen, dat ze wat kunnen toevoegen aan de wereld. Dat inzicht gaat de komende jaren alleen nog maar meer toenemen. En het verhaal dat GS1 daaraan kan bijdragen moet verteld worden.”

Het vertrouwen van consumenten en patiënten garanderen

Mirjam Karmiggelt, CEO GS1 Nederland is blij met de komst van Joachim in de nieuwe rol van CCO: “De overheid die steeds meer wettelijke eisen stelt. De consument die meer wil weten over de producten die hij koopt. Met steeds vaker maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid waar bedrijven een antwoord op moeten en gelukkig steeds meer willen hebben. In die dynamische wereld opereren onze bedrijven. Je zou kunnen stellen dat het delen van excellente productdata een voorwaarde voor bedrijven is om te kunnen blijven opereren. Nu zien bedrijven GS1 nog te vaak als een ‘moetje’, maar het geeft je een licence to operate! Je kan je producten verkopen, je kan je hele productpaspoort eraan koppelen en het delen met de hele wereld. Dat is pas waarde! GS1 staat als een huis, maar technologieën, wetten en wensen ontwikkelen. Dat betekent dat wij ons moeten blijven vernieuwen om de waarde ervan te blijven behouden. Een mooie taak voor Joachim.”

Thema’s als duurzaamheid, transparantie, patiënt- en voedselveiligheid en kwaliteit adresseren

Joachim: “Het kunnen volgen van de reis van een product in de keten wordt steeds belangrijker. De groei van data is dan ook onvermijdelijk en daarbij moeten we ervoor zorgen dat informatie altijd en overal beschikbaar, actueel en uitwisselbaar is. Het is mijn doel om te laten zien dat we met met de gedeelde data in de keten goud in handen hebben, want in al die data zitten nieuwe inzichten en kennis. Bedrijven kunnen data benutten op een manier die positief van invloed is op maatschappelijke vraagstukken. Ik wil bedrijven nog beter helpen met het verkrijgen van inzicht met de producten en diensten van GS1 Nederland.”