12-7-2021

Veertig procent van afval afkomstig uit bouwsector. Het roer moet om!

De Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn. Nu is veertig procent van het afval in Nederland afkomstig uit de bouwsector. Inzamelen en recyclen moet daarom het nieuwe normaal worden.

Veertig procent van afval afkomstig uit bouwsector. Het roer moet om! - Veertig procent van afval afkomstig uit bouwsector. Het roer moet om

Het omvormen van de huidige economie – gebaseerd op groei, kopen en wegwerpen – naar een circulaire economie is een enorme uitdaging. Om de keten circulair te maken zijn twee factoren cruciaal: samenwerken en informatie delen.

Duurzame circulaire keten

Een duurzame circulaire keten gaat om het verlengen van de keten, waarbij producten - of onderdelen - worden gefabriceerd die een langer leven krijgen. Of dat grondstoffen die voorheen als afval werden beschouwd, worden ingezet voor het fabriceren van nieuwe producten. Het circulair maken van de business vraagt om verandering van een heel systeem: ontwerp, productie, consumptie en (her)gebruik. En daar is data voor nodig, veel data.

Ieder product een eigen productpaspoort

De bouwsector neemt 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening. Veel afval is sloopafval. Om de bouwsector duurzaam in te richten is circulair en modulair bouwen noodzaak. We hebben het dan niet meer alleen over afval, maar over het hergebruik van alle materialen in de keten.

De opgave is complex, maar naast de verantwoordelijkheid nemen om duurzaam te opereren, betekent slim hergebruik ook kostenreductie. Inzicht krijgen in de materialen en grondstoffen die in gebouwen zijn verwerkt is dan een essentiële eerste stap. Het is aan alle schakels in de keten - ontwerper, producent, bouwers, gebruiker en recyclers – om te kijken hoe ze kunnen bijdragen aan recycling. Dit kan bijvoorbeeld met een productpaspoort (materialenpaspoort).

Weten wat de productsamenstelling is

Informatie moet vooral dynamisch, beschikbaar en betrouwbaar zijn, omdat je zo goed mogelijk moet weten wat de productsamenstelling is. Dan moet je op zijn minst juist en correct producten kunnen identificeren en betrouwbareproductdata kunnen uitwisselen. Zo kun je via scanning informatie opvragen, bijvoorbeeld over specifieke productdata, procesgegevens, gebeurtenissen (traceerbaarheid) en partijgerelateerde informatie. Al deze informatie breng je samen in een productpaspoort. Dit productpaspoort hou je up-to-date, minstens zolang het product gebruikt wordt.

Hoe pakt Technische Unie deze circulariteitsuitdaging aan?

Inzamelen en recyclen moet het nieuwe normaal worden. Bij Technische Unie (TU) wordt de circulaire economie steeds zichtbaarder. De groothandel in technische installatiematerialen zet in op duurzaamheid en won er in 2019 al een prijs voor: de Recycle Power Award. 

TU richt haar aandacht op vier punten:

  1. Retourlogistiek en daarin speelt traceerbaarheid een grote rol.
  2. Data moet beschikbaar zijn om te weten welke materialen producten bevatten en hoe het is te demonteren.
  3. Recyclebaarheid van producten en verpakkingen.
  4. De financiële verdienmodellen.