20-10-2021

GRS Retail: ‘Productdata klaarstomen voor omnichannel experience’

Omnichanneldenken is bij GRS Retail sterk in opkomst. Met de omarming van de GS1 datapool, de uitrol van een PIM-systeem én het aansporen van toeleveranciers wil de organisatie achter 150 tuincentra eind 2022 klaar zijn voor een naadloze productdata-uitwisseling.

GRS Retail: ‘Productdata klaarstomen voor omnichannel experience’ - GRS Retail Productdata klaarstomen voor omnichannel experience (1) (1)

GRS Retail hoopt wel op iets meer urgentie en kwaliteit van toeleveranciers bij de aanlevering van productdata.

Omnichannelervaring op orde krijgen met GS1 datapool

“Langer wachten met het zetten van essentiële stappen kan niet”, vertelt Menno de Vreede, hoofd informatiemanagement en automatisering bij GRS Retail. De aangesloten tuincentra hebben een omzet die varieert van minder dan een half miljoen tot meer dan twintig miljoen euro. “Tuincentra verkopen unieke producten, maar ook heel veel artikelen die je elders kunt vinden. Dat vereist dat we stappen zetten om de omnichannelervaring op orde te krijgen. Daarnaast willen we voorkomen dat onze ondernemers allemaal dezelfde handelingen verrichten. Dat kun je beter één keer goed doen.”

Beleving voor de consument

De Vreede waardeert het dat het in de GS1 datapool mogelijk is om per product aan te geven voor wie de data bedoeld is, of dat nu in Nederland of België is waar ook een deel van de bij GRS Retail aangesloten tuincentra is gevestigd. “Het is belangrijk dat leveranciers inspelen op wetgeving in een land en daarnaast een beschrijving kunnen geven die aansluit bij de consument in België of Nederland. Goede productdata helpen immers bij het creëren van beleving voor de consument, in de vorm van hoe iets is beschreven en eruit ziet.”

Datapool werkt als iedereen meedoet

GRS Retail heeft veel vertrouwen in de GS1 datapool. “We hebben onze top-25 aan leveranciers inmiddels aangeschreven. Die zijn gestart met het aanleveren van productdata. Maar er zijn misschien nog wel honderd leveranciers die we er ook op willen laten aansluiten. Wat ons betreft is het werken met de datapool voor leveranciers en retailers vanaf 2023 verplicht. Het initiatief werkt immers alleen als iedereen in de branche eraan meedoet. Overigens leggen we bij het vullen van GS1 datapool eerst de nadruk op data en foto’s van hardwaren, zoals gereedschap en barbecues. Later volgt het groen, daar is de vergelijkbaarheid van artikelen kleiner.”

Kwaliteit aangeleverde data valt niet mee

Ondanks het positivisme bij het hoofd informatiemanagement, is volgens hem wel het een en ander voor verbetering vatbaar. Enerzijds is het nu aan GRS Retail om in 2022 stappen te zetten in het verbeteren en verrijken van productdata In het traject waarin de tuincentra overstappen op het gebruik van de gegevens uit de GS1 datapool. Anderzijds is de kwaliteit van de productdata op dit moment de grootste ‘uitdaging’. Er zijn al ongeveer 40.000 unieke artikelen in de datapool aan GRS Retail gepubliceerd, maar bij veel artikelen kan de productdata zeker nog een verbeterslag gebruiken.” Die verbeterde of verrijkte data is volgens De Vreede nodig voor tuincentra om een vuist te maken tegen niet-tuinbedrijven.

De nodige leveranciers vullen wel de verplichte velden in, maar vaak niet de relevante optionele velden

“Er zijn veel leveranciers die nog maar weinig data hebben aangeleverd. Daarnaast zijn er de nodige leveranciers die wel de verplichte velden invullen, maar niet de optionele, ondanks dat die vaak wel relevant zijn. Een veld als ‘adviesprijs’ blijft meestal leeg. Ook de datakwaliteit is vaak nog niet voldoende. Leveranciers gebruiken veel afkortingen en er is weinig sprake van eenheid tussen de ingevulde velden van de verschillende leveranciers. Tenslotte zou ik er bij leveranciers op willen aandringen om de velden voor omschrijvingen ook echt volgens de GS1 richtlijnen in te vullen en niet alle omschrijvingsvelden met dezelfde basistekst te vullen. Vul ook alle relevante commerciële attributen voor artikelen voor gebruik op webshops in. Ook als die velden optioneel zijn.”

Eén koppeling tussen systemen

GRS Retail nam recent een Product Informatie Management (PIM) systeem in gebruik. Dat wordt de komende tijd verder gekoppeld aan de overige systemen binnen GRS en de systemen voor de aangesloten tuincentra. “Dat zien we als de opmaat naar meer doen met productdata. Uiteindelijk gaan webshops steeds meer richting product experience management, waarmee bijvoorbeeld ook recensies zijn bij te houden.” Tussen de eigen PIM-database met artikelgegevens, productafbeeldingen en video’s en de GS1 datapool is een API-koppeling gelegd. Met deze koppeling haalt GRS ook alle data en foto’s uit de GS1 datapool.

Beschrijvingen en afmetingen zijn keihard nodig, net als commerciële gegevens voor op een website

Na de basisdata starten met verrijken gegevens

De Vreede stelt dat GRS en de aangesloten tuincentra een goede eerste stap kunnen zetten met de basisdata die leveranciers aanleveren. “Beschrijvingen en afmetingen zijn keihard nodig, net als commerciële gegevens voor op een website. Als die data compleet is kunnen wij de data gaan verrijken en vervolgstappen zetten. De één of twee foto’s die een leverancier aanlevert, vormen eveneens een basis. Maar kijk je verder, dan zie je dat bij sommige producten op bol.com misschien wel tien foto’s staan. Daar moeten wij ook naartoe. Geef je als leverancier je artikeldata en afbeeldingen compleet door, dan kunnen de retailers je artikelen beter verkopen.”

Tuincentra begrijpen het belang van online productpresentatie

“Hoe eerder leveranciers data gereed maken en in de datapool zetten, des te sneller onze tuincentra er gebruik van kunnen maken. De verrijking van de data staat voor 2022 en daarna op de planning. Steeds meer tuincentra begrijpen het belang van je producten online juist presenteren. Je kunt je ermee onderscheiden van concurrenten en je voorkomt dat omzet wegvloeit. Daarom committeren wij ons aan de datapool.”