11-3-2021

Efficiënte data-uitwisseling met internationaal datamodel

Veel bedrijven moeten in andere landen verschillende datamodellen gebruiken. Dat brengt voor internationale spelers extra werk met zich mee. Sinds 2018 beheren GS1 Nederland en GS1 Belgilux samen één gezamenlijk datamodel.

Efficiënte data-uitwisseling met internationaal datamodel - Efficiente Data Uitwisseling Met Internationaal Datamodel

Leveranciers en retailers in de Nederlandse levensmiddelen- en drogisterijsector in de hele Benelux kunnen het gezamenlijk datamodel gebruiken voor het uitwisselen van productinformatie via GS1 Data Source.

Benelux-datamodel op één lijn gebracht met het GS1 Global Data Model

Op 20 november 2021 wordt het Benelux-datamodel op één lijn gebracht met het GS1 Global Data Model. We spraken Pepsico, Albert Heijn, Colruyt Group en Mondelēz over de ontwikkeling van het GS1 Global Data Model. Om naar een efficiëntere wereldwijde data-uitwisseling toe te werken, publiceerde GS1 Global in 2020 een internationaal gestandaardiseerd datamodel: het GS1 Global Data Model. Hoe staat het met de ontwikkeling van het GS1 Global Data Model en welke voordelen zijn er?

Signaal Consumer Goods Forum: beheer productdata moet anders

Het GS1 Global Data Model is ontwikkeld nadat het Consumer Goods Forum – een wereldwijde netwerkorganisatie van fabrikanten, retailers en service providers – in 2018 een sterk signaal naar GS1 stuurde dat de wijze waarop GS1 het uitwisselen van gestandaardiseerde productdata beheert dringend anders moest aangepakt worden. Wat is er mis?

Pepsico: behoefte aan consistente en betrouwbare data

Hedy Smeets, GTIN Global Process Manager bij PepsiCo: “In de basis zijn er twee fundamentele problemen die aanleiding gaven tot de ontwikkeling van het GS1 Global Data Model: inconsistenties in het data-uitwisselingsproces en het daaruit volgende gebrek aan datakwaliteit. Dit laatste leidt tot onnodige kosten voor zowel de fabrikanten als voor de retailers, wat uiteindelijk zijn weerslag heeft op hun omzet, maar ook op het consumentenvertrouwen. Het GS1 Global Data Model heeft dan ook tot doel om fabrikanten, retailers én solution providers te ondersteunen door consistente definities te formuleren voor een vastgestelde set met productkenmerken die nodig zijn voor het drijven van (internationale) handel in producten.”

Albert Heijn: ontwikkeling van het GS1 Global Data Model

“Het GS1 Global Data Model is gezamenlijk ontwikkeld door retailers, waaronder Albert Heijn, leveranciers en GS1”, vertelt Armand Schins, Manager Data Quality & Governance bij Albert Heijn. “Als basis voor het GS1 Global Data Model zijn de bestaande nationale datamodellen gebruikt, waaronder ons Benelux-datamodel. Vanuit al die modellen is gekeken naar de grootste gemene deler, aangevuld met behoeftes vanuit wetgeving en gebruikers. Ook gebruikservaringen in landen en regio’s als de Benelux zijn meegenomen.

Datavelden die geen plaats vonden op globaal niveau, zijn ingedeeld naar regionaal niveau, in ons geval Europa, of nationaal niveau, in ons geval Benelux. Maar daarmee is het nog niet klaar. “Nu de ontwikkeling gereed is, moet het model uiteraard worden onderhouden op globaal, regionaal en nationaal niveau. En geïmplementeerd”, vervolgt Armand. “Voor onderhoud en implementatie zijn inmiddels groepen ingericht op alle drie niveaus.

Colruyt Group: het GS1 Global Data Model is als een ui

“Een eerste versie van het GS1 Global Data Model werd in april 2020 als een Global GS1 standaard gepubliceerd”, vertelt Dimitri Sonck, Afdelingschef Service Center Product Information bij Colruyt Group. “Het internationale gestandaardiseerde datamodel bestaat uit verschillende lagen, zoals een ui.

Allereerst is er de wereldwijde kern met productinformatie die voor alle producten ingevuld kunnen worden. Vervolgens is er een wereldwijde laag met aanvullende productinformatie die voor één of meerdere productcategorieën ingevuld kunnen worden. Daarna is er een regionale laag. Die kan worden gebruikt omdat bijvoorbeeld de wetgeving voor voeding in de VS anders is dan in de EU. Bepaalde productinformatie moet dus in de EU verplicht worden uitgewisseld, maar niet in de VS en omgekeerd. Tot slot is er ook een lokale laag. In dit geval zijn dat extra aanvullingen die in de Benelux nodig zijn.”

De werkgroep die het Benelux-datamodel beheert, heeft een kritische analyse gedaan van alle productinformatie die niet in de wereldwijde kern en wereldwijde of regionale laag voorkomen. Die productinformatie is niet automatisch in de lokale Benelux-laag beland. Productinformatie die door retailers niet meer gebruikt wordt, is ook uit het datamodel verwijderd.

Pepsico en Mondelēz: GS1 Global Data Model biedt voordeel voor leveranciers

Thao Nguyen, Master Data Business Partner en Ana Sramek, DMS Publication Lead, beiden werkzaam bij Mondelēz: “Momenteel bevat het GS1 Global Data Model velden op elke laag voor productcategorieën zoals voeding, onderhouds-en verzorgingsproducten, dierenvoeding, alcoholische dranken en tabak, wat toch een behoorlijke scope is.” Die brede scope is slechts één van de voordelen die het GS1 Global Data Model leveranciers biedt.

Zeker voor de internationaal opererende fabrikant heeft het GS1 Global Data Model veel voordelen. “Er valt veel winst te halen uit een wereldwijd geharmoniseerd datamodel.”, vertelt Hedy Smeets van Pepsico. “De eenduidigheid in de definitie en (minimaal) verwachte set van productinformatie maakt het mogelijk om de algehele operatie te optimaliseren en om de datakwaliteit te verhogen.” Mondelēz sluit zich daarbij aan: “De ontwikkeling van het GS1 Global Data Model biedt een grote kans om de manier waarop data wordt uitgewisseld binnen de keten te optimaliseren”, bevestigen Thao Nguyen en Ana Sramek. ”De werkgroep die zich bezighoudt met het GS1 Global Data Model gaat heel doelgericht te werk. Als leverancier kunnen we beamen dat de eerste resultaten hiervan erg positief zijn.”

Het wereldwijd gestandaardiseerde datamodel heeft nog een groot voordeel, vertelt Thao: “Omdat we onze systemen niet meer per land en per product hoeven aan te passen, kunnen we onze producten sneller introduceren en de datakwaliteit verhogen. Daarbij kunnen we als leverancier efficiënter nieuwe producten lanceren.”

Retailers plukken vruchten van wereldwijde datamodel

Van die voordelen plukken ook de retailers de vruchten: “We sourcen onze producten wereldwijd over alle continenten heen en werken dus samen met leveranciers van over de hele wereld”, vertelt Dimitri Sonck van Colruyt Group “Een wereldwijd geharmoniseerd datamodel kan een enorme stap voorwaarts betekenen in het aansluiten van onze internationale handelspartners op het wereldwijde Global Data Synchronisation Network (GDSN).”

“Ook onze klanten zijn daarbij gebaat”, gaat Armand Schins van Albert Heijn verder. “Met betere productdata kunnen klanten het gezochte product sneller vinden. Bovendien kunnen wij onze klanten zo beter adviseren over producten, bijvoorbeeld over hoe deze in hun voedingspatroon passen. In de praktijk zien wij dat producten met betere, completere productdata beter verkopen dan producten met een slechtere datakwaliteit.

Een goede datakwaliteit voorkomt ook verstoringen in presentatie- en promotiemanagement en in de supply chain. En minder verstoringen betekent snellere productintroducties en minder omzetverlies. Alle reden dus om te investeren in goede productdata en in het GS1 Global Data Model, zowel voor retailers, maar zeker ook voor leveranciers.”