8-7-2020

‘Professioneel met data omgaan zorgt voor controle’

“Het belang van datakwaliteit is echt enorm toegenomen de laatste jaren.” De uitspraak kenmerkt zowel supply chain planner Saskia Beishuizen als Terra Natura International.

‘Professioneel met data omgaan zorgt voor controle’ - ‘Professioneel Met Data Omgaan Zorgt Voor Controle’

Beishuizen is verantwoordelijk voor datakwaliteit binnen TNI: “We werken toe naar het centraal beheren van data binnen een data management team, de lancering staat gepland voor eerste kwartaal 2021.”

Terra Natura International over uitwisselen correcte productdata

Twee jaar geleden omschreef Terra Natura International (TNI) data verbeteren als ‘uitdagend’. Dat is het niet langer, stelt Beishuizen. TNI is de verkooporganisatie binnen Harvest House die ervoor zorgt dat producten van 52 vruchtgroentetelers de wereld over gaan. Het bedrijfsonderdeel is zich twee jaar geleden meer gaan bezighouden met het datakwaliteitprogramma. Dat deed het mede omdat het aan inkooporganisatie Superunie levert. “Je moet als bedrijf en verantwoordelijke de tijd nemen om je in het onderwerp te verdiepen. Doe je dat, dan krijg je er meer gevoel bij. Ben je up-to-date, dan is het goed bij te houden.”

Je moet als bedrijf en verantwoordelijke de tijd nemen om je in het onderwerp te verdiepen. Doe je dat, dan krijg je er meer gevoel bij

Veranderende productdata

De supply chain planner stelt dat overzicht behouden het allerbelangrijkste is bij goed data management ‘’Zelf hou ik alle nieuwe artikelen voor Superunie bij in een Excelbestand, een levend document dat ik dagelijks open en controleer op status. Dat document vormt het uitganspunt voor het opvoeren van artikelen in de GS1 Data Source.’’ De AGF-sector is een bijzondere, zegt Beishuizen. “Blijft de consumenteneenheid gelijk, dan kan de handelseenheid wel zomaar veranderen. Die aanpassing verwerk ik, evenals nieuwe aanvragen en aanvullingen.”

Oprichting master data management team

Waar het twee jaar geleden het doel was om steeds meer data centraal vast te leggen in de datapool van GS1, zijn hiervoor nu concrete plannen uitgewerkt. Voor alle bedrijven van Harvest House moet er in het eerste kwartaal van 2021 een master data management team operationeel zijn dat centraal verantwoordelijk is voor de data die gerelateerd is aan inkoop, verkoop en productgegevens. “Daarmee is er ook altijd iemand die verantwoordelijk is voor de datakwaliteit van de data in GS1 Data Source.” Het master data management team krijgt ook de verantwoordelijkheid over de verpakkings- en etiketteerdata. “Het resultaat zal zijn dat we tegen die tijd maar één keer data verzamelen en verwerken.”

Data foutvrij maken

TNI heeft volgens Beishuizen de data op dit moment goed op orde wat datakwaliteit betreft. De onderneming behaalde in een recente check uitgevoerd door een Data Management Service (DMS) een honderd procent score. “Uiteraard is dat een momentopname en lopen we nog wel af en toe tegen kleine uitdagingen aan.”

De meerwaarde van goede data is volgens haar dat het vooral inzicht geeft in supply chain resultaten. “Je ontdekt waar kansen liggen als je je data op orde hebt. Schakels in de keten zijn beter met elkaar ‘te linken’ en processen te verbeteren.” TNI giet de data uit de processen van de verschillende bedrijfsonderdelen aan het begin van 2021 ook in één systeem, wat tot nog meer transparantie moet leiden.

Levende producten

Zicht op hoe andere bedrijven in de AGF-sector het aspect datakwaliteit oppakken, heeft ze niet. “Ik weet wel dat we een aparte sector zijn. Er zijn enorm veel producten. Als een van de grootste telersverenigingen van vruchtgroenten willen we de consument duurzaam geproduceerde groente bieden door niets te verspillen. En door slim te verpakken. Wat betreft de data is het uitdagend, want een verpakking kan per keer een ander gewicht of producten van een andere grootte bevatten. We werken met levende producten, vaak dezelfde producten, maar steeds andere etiketinfo.”

‘Maak iemand verantwoordelijk’

Terugkijkend op een aantal jaar geleden – ze was vijf jaar geleden ook al eens verantwoordelijk voor data binnen TNI – omvat ‘data’ nu veel meer werk. “Maar ik ben er ook van overtuigd dat als je als onderneming iemand verantwoordelijk maakt voor data en deze persoon hier structureel tijd voor geeft, je er ook in slaagt om de juiste stappen te zetten. Dat is dan ook mijn belangrijkste tip aan andere bedrijven. Het wordt vanzelf leuk als de resultaten verbeteren.”