6-4-2020

Modesector heeft GS1 Fashion Base hard nodig

Met GS1 Fashion Base is een versnelling te maken bij de invoer én uitwisseling van productdata, zeker waar het omnichannel sales betreft. “Belangrijke toevoegingen aan de datapool zijn het werken met een Global Model Nummer en dat leveranciers per artikel kunnen aangeven welke retailer hun data mag ontvangen”, aldus GS1.

Modesector heeft GS1 Fashion Base hard nodig - Modesector Heeft GS1 Fashion Base Hard Nodig

De modesector krijgt forse klappen door de coronacrisis. Het lente- en zomerseizoen is nagenoeg al om zeep, velen zitten met een grote voorraad. Fysieke winkels hebben het zwaar, maar ook online verkopen verloopt moeizaam. Samenwerken in de keten om de meest urgente problemen op te lossen is uiteraard nu het devies. Voor die bedrijven die ook vooruit durven en kunnen denken geldt: werk samen en help elkaar door productdata beter voor elkaar te krijgen.

Onnodig veel IT aanpassingen

Met het gebruik van gestructureerde en gestandaardiseerde data zijn data van mode-items en productfoto’s, maar ook data van schoenen en accessoires eenvoudiger te delen met ketenpartners. Daarnaast kunnen de artikelen sneller online. “De behoefte aan standaardisatie is groot. Want leveranciers leveren nu op veel verschillende manieren productdata aan bij retail, terwijl retail op zijn beurt data op veel manieren ontvangt. En dat zorgt voor onnodig veel IT aanpassingen.”

Hobbels op IT-vlak

GS1 is in 2018 gestart met GS1 Fashion Base, de datapool met gestandaardiseerde productdata voor de modesector. Verhoeven: “Op dit moment hebben we intensief contact met softwareleveranciers die actief zijn in de sector, bijvoorbeeld op het gebied van systemen om kassa’s en webshops van productdata te voorzien. We laten ze zien hoe de datapool werkt en vervolgens kunnen ze voor hun klanten koppelingen ontwikkelen. Dat zal een hoop hobbels voor de sector wegnemen. De reacties vanuit de ontwikkelaars zijn erg positief. Ze zien het belang van de GS1 standaarden, ook omdat deze wereldwijd gelden.”

Data eenvoudig deelbaar maken

IT-leveranciers merken volgens Verhoeven dat een gebrek aan standaarden in de modesector leidt tot een continue vraag om mappings te maken. Die zijn nodig om data makkelijk deelbaar te maken tussen de ene en de andere partij in de keten. “Gestandaardiseerde productdata reduceert het aantal mappings en maakt het IT-landschap in de modesector eenvoudiger.”

Met het wegnemen van (technische) drempels én het toevoegen van functionaliteit verwacht Verhoeven dat leveranciers en retailers de datapool breed gaan omarmen.

Ook foto’s, schoenen en accessoires

“Ik hoor van alle ketenpartijen dat de opzet van de datapool heel erg bruikbaar is”, vertelt de nieuwe projectleider die de laatste tijd veel met retailers en hun leveranciers heeft gesproken over de stand van zaken. “Informatie uit de datapool is veel breder dan EDI-data. Leveranciers kunnen nu ook foto’s uploaden en retailers halen die vervolgens van het portaal af.” Op basis van wensen van de koplopers - Just Brands, Micro Fashion, stichd, Van Winkel en Euretco - zijn nieuwe richtlijnen voor het delen van foto’s ontwikkeld. Het is voor ons sowieso van groot belang om goed te luisteren naar wensen vanuit de markt. Daar zitten de gebruikers van de datapool. We zijn nu ook druk bezig om het datamodel aan te passen zodat het ook bruikbaar is voor schoenen en accessoires. En we werken nauw samen met de brancheorganisaties INretail en Modint die de kennis hebben van wat wel en niet werkt.”

Identificeren ook op modelniveau

Op basis van de feedback van de koplopers is ook een wijziging doorgevoerd voor het identificeren van modellen: het Global Model Number (GMN). Items zijn nu eerst op hoog niveau te identificeren, daarna volgen de diverse productvarianten.

De basis van GS1 Fashion Base werkt, stelt Verhoeven. “Veel retailers stappen nu over op modernere ERP- en PIM-systemen. Die applicaties zijn hard nodig, want het is verstandiger om een modern systeem te koppelen met de datapool. Ik ga uit van een brede adoptie in de komende maanden.”

Zorgen voor vliegwiel

Met het wegnemen van (technische) drempels én het toevoegen van functionaliteit verwacht Verhoeven dat leveranciers en retailers de datapool breed gaan omarmen. “Als leveranciers - de merken - data gaan invoeren voor multi-brand retailers dan brengt dit het vliegwiel op gang.”

Multi-brand retailers, zoals Van Tilburg Mode en Sport, Van Winkel Fashion en Euretco kunnen vervolgens kiezen hoe ze data uit GS1 Fashion Base willen gebruiken. Bijvoorbeeld alleen de basisdata of via een derde partij die meer gegevens aan de artikeldata kan koppelen, zoals voorraad-, inkoop- en verkoopinformatie.

“Naast dat het een goedkope oplossing is, kent GS1 Fashion Base echt veel voordelen” benadrukt Verhoeven. “Het vliegwiel zal op gang komen als de deelnemers zien hoe makkelijk het is als hun website en kassasystemen direct gevuld kunnen worden. En als leveranciers niet meer voor alle retailers op een andere manier data hoeven aan te leveren. Dat is écht zonde van de tijd en dus van het geld”.